advertentie google

Dit knutselwerkje hoort bij het verhaal van de hoofdman van Kafarnaüm. Dit verhaal staat in de bijbel op verschillende manieren weergegeven, maar het draait om hetzelfde belangrijke punt en dat is… geloof!!! De hoofdman hoort dat Jezus in Kafarnaüm komt en stuurt mensen op Hem af om aandacht te vragen voor zijn zieke knecht. Hij maakt zich zorgen om deze knecht die dus eigenlijk volgens het verhaal een slaaf is en niets voor het zeggen heeft. Toch had deze hoofdman zijn knecht lief en hij wilde heel graag dat Jezus een wonder zou doen, daar vertrouwde hij op!!!
Jezus kreeg te horen dat Hij slechts één woord hoefde te spreken en de knecht zou gezond zijn, zoveel vertrouwen had dezehoofdman in Jezus. Net zoals de hoofdman zelf omging met anderen en bevelen gaf en zijn ondergeschikten deze bevelen opvolgden, zo verwachtte die hoofdman dat Jezus een bevel, een woord zou uitspreken en dat zijn slaaf weer beter zou zijn. Jezus was verbaasd want Hij had nog nooit zo’n groot geloof bij de mensen in Israël gezien. Als je nu de kinderen zou vragen of Jezus het echt kan doen en of Hij hen genezen kan zal het antwoord dan ja zijn? En als diezelfde vraag aan ons wordt gesteld? Ik ben benieuwd welke antwoorden er dan gegeven zullen worden. Jezus bevestigde het geloof van dezehoofdman en zijn slaaf werd inderdaad genezen, ik had niet anders verwacht en jij?Dit werkje bestaat weer uit een basisplaat en een deur en natuurlijk de zieke slaaf die op een strook te zien is liggend op een soort bed (ziek) en waar je daarnaast dezelfde slaaf vol vreugde ziet omdat hij genezen is. Het is de bedoeling dat alles wordt ingekleurd. Vervolgens de deur en de strook met daarop de slaaf uitknippen. Op het basisblad is het de bedoeling om de onderbroken lijnen in de deuropening in te knippen. Vervolgens schuif je vanaf de achterkant van het blad, van rechts naar links, de strook door de rechtergleuf omhoog en duwt het door de linkergleuf met de pijlpunt weer naar achteren. Nu kun je de strook schuiven en zie je in de deuropening de knecht langskomen. De deur wordt met het plakstrookje op het plakstrookje van het basisblad geplakt. De knutsel is klaar.

DOWNLOAD  WERKBLAD