advertentie google

Het verhaal van Pinksteren is bij de meesten van jullie wel bekend. De Here Jezus was naar Zijn Vader in de hemel gegaan maar Hij had beloofd dat Hij zou zorgen dat de mensen kracht zouden ontvangen. De Here Jezus beloofde dat Hij Zijn Vader zou vragen om iemand te sturen, iemand om hen te troosten en bij te staan, iets bijzonders, iets waar ze steun bij zouden vinden en wat hen zou helpen in de moeilijke dingen van het leven. Heel speciaal was die belofte en de discipelen wachtten erop, ze durfden niet goed naar buiten, ze hadden die kracht echt nodig en toen die kracht kwam toen waaide het door het huis, het was net een soort wind en er kwamen tongen als van vuur, dus net alsof er vlammen waren boven hun hoofd en dat was de Heilige Geest. God de Vader had Zijn Heilige Geest gestuurd om in de mensen te komen en te branden en te verwarmen en bij te staan. Het verhaal uit de bijbel gebaseerd op Handelingen 2 kunnen jullie hier vinden door op onderstaande link te klikken:

Klik hier voor het bijbelverhaal over de vervulling met de Heilige Geest

De knutsel die ik gemaakt heb heeft als achtergrond, God die de wereld in handen heeft en omziet en Zijn Heilige Geest als een duif neer laat dalen waarna Zijn vuur gaat branden in de levens van mensen die het aannemen. Ik reik ook hier weer wat dingen aan en laat aan jullie zelf over wat jullie wel of niet gebruiken, de knutsel kan ook gewoon bij het verhaal uit de bijbel gebruikt worden, ik hoop gewoon dat mensen er iets aan hebben en mee kunnen.

Pinksteren gaat over de vervulling van de Heilige Geest.
De Heilige Geest is iets wat door je leven heen waait, iets wat je kunt vergelijken met een brandend vuur. Het wordt heet binnen in je hart. En weten jullie? Als een vuur gaat branden en je gooit er papier in of hout dan verbrandt het, als je er plastic ingooit, smelt het weg, uiteindelijk als het vuur heet genoeg is, kan het alles verteren en alles vernietigen. Dat is heel bijzonder en daarom is het ook zo belangrijk als mensen de Heilige Geest hebben in hun leven, want dan gaat Gods vuur branden in hun hart en dan zal alles wat fout is weg kunnen smelten en kunnen verteren, kunnen vergaan. Dan kan er iets nieuws ontstaan. Het doet geen pijn zoals bij een echt vuur, want daarvan krijg je brandwonden, maar het werkt anders, heel anders. Natuurlijk kan het dan ook pijn doen, dan kun je verdriet hebben omdat je iets moest opgeven wat je toch wel erg leuk vond, maar Gods Geest zal je daarbij helpen om de juiste keuzes te maken en kracht geven om door te gaan.
Weten jullie wat nog meer zo mooi is aan de Heilige Geest? Doordat het je helpt om je leven op te ruimen en omdat het als een enorm vuur in je gaat branden, daardoor zul je ook kunnen veranderen, daardoor zal het boze weggaan, de stoute dingen, het liegen, stelen, daardoor kom je in vuur en vlam voor de Here God te staan en dan zul je zien dat je niet meer de slechte dingen opzoekt, maar de goede dingen, de dingen van Hem, dan zul je de vruchten gaan dragen waarover ook in de bijbel gesproken wordt. Dat zijn geen gewone vruchten die jij kunt eten, geen appels, geen bananen, nee dat is iets veel mooiers, want je zult vriendelijk worden, je zult geloof krijgen en gaan vertrouwen op God als het moeilijk is, weten dat Hij altijd helpt. Je zult geduld ontvangen, niet meer gelijk boos omdat iets niet gaat zoals jij het wilt, maar je leert te wachten tot het goed zal gaan of anders zal worden, je zult liefde krijgen voor anderen, maar ook liefde gaan voelen voor jezelf en voor God en dat zal iedereen kunnen zien. Je zult Gods vrede gaan voelen en dat heb je heel hard nodig als mensen boos doen en als dingen moeilijk zijn, dat je mag weten dat de vrede van God in jou woont en werkt. Goedheid zal te zien zijn, niet meer aan jezelf denken, maar goed zijn voor iedereen. Zelfbeheersing, weten jullie wat dat is? Dat is dat je leert om niet gelijk te gaan schreeuwen als je boos bent, niet gelijk even iemand terugpakken die jou pijn heeft gedaan, geen gemene dingen zeggen, maar je inhouden, even nadenken, tot tien tellen en eerst bidden en God vragen om wijsheid.  En zo heb je vriendelijkheid en zachtmoedigheid het zijn allemaal dingen die te maken hebben met de liefde van God in je leven en Zijn Heilige Geest waardoor je niet meer doet wat jijzelf wilt, maar dat je gaat leven zoals Hij wil en dat allemaal door Zijn vuur in jouw hart. Is dat niet bijzonder?

Bij de andere knutsel gaat het verhaal verder met de gaven van de Heilige Geest. Deze knutsels zijn goed te combineren. Ze hebben beiden een binnenkant. Deze versie heeft als binnenwerk een vlammend geheel met daarop de benamingen van de vruchten van de Geest en de andere knutsels heeft een binnencirkel met de gaven erop vermeld, maar je kunt ook de buitenkant van één van de knutsels kiezen met een dubbel binnenwerk, ik lever op de werkbladen daarom wel beide binnenwerkjes mee voor de liefhebbers.

Werkbeschrijving:
Als materiaal heb ik gewoon papier gebruikt (80 grams). Deze knutsel bestaat uit een basis, een ovaal met daarop een hartvorm met vlammen en een duif en op blad twee staat een wereldbol vastgehouden in de handen van God en er staat een vlammend geheel op, als een fakkel. Het is de bedoeling om alles in te kleuren en vervolgens buitenom (dus langs de buitenlijnen) uit te knippen. Vervolgens doe je lijm op de lijmvlakken van het basisblad. Dat is dus op de blanco handen. Plak nu het deel van blad twee (de wereldbol met de handen) er precies op, de wereldbol komt dan voor het lege vlak langs en achter de wereldbol blijft ruimte om het vuur in te schuiven. Het vuur bevindt zich dus bij wijze van spreken in het binnenste van de aarde/de wereld. Iedereen die het wil aannemen en Hem laat werken zal dat brandende vuur gaan voelen, zo dichtbij en zo sterk en krachtig.

DOWNLOAD WERKBLAD