advertentie google

Kennen jullie het verhaal al van Koning Nebukadnessar? Hij was een groot en belangrijk man, hij was heel bekend en op een dag had deze koning een droom, een hele vreemde droom en hij wilde dolgraag weten wat het betekende. De koning werd er onrustig van, hij liet alle wijze mannen komen, want zij moesten uitleg geven. De droom werd aan hen verteld, maar niemand, zelfs de wijste mannen niet, konden de koning vertellen wat de betekenis was. En uiteindelijk wist de koning niet meer wat hij moest doen en hij liet Daniël komen. De koning had vertrouwen in Daniël, hij noemde Daniël altijd Belsassar en volgens de koning had Daniël de geest van de goden in zich wonen. De koning zei tegen Daniël: Belsassar ik weet dat de geest van de goden in jou woont en dat helemaal niets jou moeite kost om te begrijpen, vertel mij dan wat ik gezien heb. Leg het me uit. Daniël is verwonderd, hij kijkt de koning aan en wacht op zijn verhaal. De koning vertelt van de hoge boom, midden op de aarde. Hij kwam tot aan de hemel en iedereen kon hem zien, zelfs tot waar de aarde stopte, tot in de hoekjes. Een prachtige boom met heel veel heerlijke vruchten, genoeg voor iedereen, de dieren schuilden in de schaduw van de boom en de vogels maakten nestjes tussen de takken. Zo mooi, zo prachtig was dit om te zien Daniël, zei de koning, maar ineens kwam er uit de hemel een heilige engel en die engel riep: Hak die boom om, weg met die takken, bladeren eraf en gooi die vruchten weg, zorg dat die dieren onder die boom vandaan komen en dat die vogels wegvliegen, maar laat de stam staan met de wortels in de grond, tussen het jonge gras. Doe er een band omheen van ijzer en koper en laat hem nat worden van de dauw en laat hem leven van het gras samen met de dieren. Het was zo’n rare droom, zo’n gekke droom, de koning moest het gewoon weten, wat was er aan de hand, wat zou er gaan gebeuren, Daniël moest het hem vertellen en dat zei de koning ook tegen hem: Niemand kan het uitleggen Daniël, zelfs de wijste mannen niet, zeg maar wat het betekent.
Daar stond Daniël, hij had de droom gehoord en hij was geschrokken, er ging van alles door zijn hoofd, de uitleg was niet zo leuk, niet wat de koning graag zou willen horen. De koning zei, Belsassar, laat je niet afschrikken door deze droom en de uitleg ervan, vertel het me maar.
En toen gaf Daniël door wat God tot hem gesproken had en hij zei: Koning die boom die u gezien hebt in uw droom, met die enorme takken en die grote hoogte, met al die heerlijke vruchten en die door iedereen te zien was, die boom dat bent u. U bent groot en sterk geworden, uw grootheid is enorm en komt tot aan de hemel en u bent overal bekend, de mensen weten wie u bent tot in de verste hoekjes. U bent die boom koning en de Here God wil dat die boom omvergehaald wordt, het is mooi geweest. De mensen zullen u verstoten, u zult geen koning meer zijn en u zult wonen tussen de dieren van het veld en gras met hen eten en vochtig worden van de dauw onder de open hemel. Maar de stam en de wortels blijven staan en als u zult toegeven dat de God van de hemel de heerser is, dan pas zal het veranderen, pas als u toegeeft dat de Allerhoogste God de macht heeft en dat Hij het koningschap geeft aan de mensen die Hij kiest.
Daniël had de droom uitgelegd en hij gaf een goede raad aan de koning, want als de koning zou veranderen en naar anderen om zou zien, voor de mensen zou gaan zorgen die het moeilijk hadden dan zou het misschien anders gaan. Maar de koning ging door zoals hij altijd geleefd had en op een dag, een jaar later, liep de koning te wandelen op het koninklijk paleis in Babel en de koning was zo trots, hij zei: Dit heb ik allemaal gebouwd, het is allemaal door mij ontstaan, doordat ik zo machtig ben. Oei die koning, dat had hij beter niet kunnen zeggen, want gelijk klonk er een stem uit de hemel: U bent geen koning meer. U wordt weggestuurd door de mensen en u zult leven bij de dieren van het veld, ja u zult gras eten net als de runderen en u zult pas weer koning worden als u zult toegeven dat de Allerhoogste, ja daar bedoelde deze stem de Here God mee, beslist wie koning wordt, Hij heeft alle macht. En het gebeurde precies zoals de stem het gezegd had. Gelijk werd Nebukadnessar weggestuurd door de mensen, hij at het gras net als de runderen, hij werd vochtig van de dauw en zijn haren werden heel erg lang, het leken wel de vleugels van de arenden en zijn nagels leken wel als de klauwen van de vogels. Oh oh oh het was goed mis, hier was de koning niet blij mee. Maar na een lange tijd keek Nebukadnessar naar de hemel, hij werd weer verstandig. Hij ging de beseffen dat hij God nodig had, hij ging de Allerhoogste prijzen, ja hij verhoogde ineens God en toen hij dat ging doen, toen werd alles weer anders. God zorgde ervoor dat de wijze mannen en de mensen Nebukadnessar weer kwamen opzoeken. Hij werd weer tot koning gemaakt en het werd nog beter en nog mooier voor hem dan het ooit geweest was, hij werd nog groter dan ooit tevoren. En dat had maar één reden, het was omdat Hij nu aan God alle eer gaf en toegaf wie hem tot koning had gemaakt.