Copyright

Aangezien wij soms content via internet hebben gebruikt, is het bij sommige content niet (meer) mogelijk om de originele “eigenaar” te achterhalen.

Mocht u van mening zijn dat wij op enige manier inbreuk maken op uw rechten laat ons dit dan s.v.p. weten via onderstaande link:

klik hier om een mail aan ons te zenden  


Indien uw klacht gegrond is, verwijderen wij de gewraakte content zo snel als mogelijk is.

De meeste content is door de eigenaars zelf ingezonden en de namen zijn daarbij vermeld.

Alles van deze site mag gebruikt worden mits u bij verspreiding www.gelovenisleuk.nl vermeldt én u  niets voor commerciële doeleinden gebruikt.