advertentie google

Dit verhaal gaat over een vrouw. Zij was de vrouw van een profeet, een boodschapper van God, maar haar man was gestorven en weet je wat er toen gebeurde? Ineens was zij helemaal alleen en moest ze alles zelf doen. Ze moest zorgen voor eten en drinken en ze moest ook nog voor haar twee jongens zorgen, haar zonen. Dat ging niet gemakkelijk, het was best zwaar. Ze hadden niet genoeg geld om dingen te betalen en toen kwamen de schuldeisers, dat waren mensen die nog iets van het vrouwtje moesten hebben. Zij wilden hun geld, maar ze had niets meer om aan hen te geven en daarom wilden ze haar twee jongens meenemen. Haar zonen zouden dan als slaven voor hen moeten werken, haar kinderen waar ze zoveelvan hield. Ze wist niet wat ze doen moest en ze ging naar de profeet Elisa, ze vertelde hem het hele verhaal. Elisa zei: Wat heb je allemaal in huis? Vertel het aan me, hoe kan ik je helpen? Ik heb helemaal niets in huis, zei de arme vrouw, alleen maar een kruikje met olie. Ze had geen hoop meer, maar Elisa zei: Ga maar naar je huis en vraag aan iedereen, aan al jouw buren, lege vaten. Zoek zoveel mogelijk lege vaten en dan moet je naar binnen gaan, samen met jouw zonen, sluit de deur achter jullie en begin met het beetje olie dat je nog hebt de vaten te vullen. De vaten die vol zijn die moet je alvast aan de kant zetten.

Snel ging de vrouw naar huis, ze had weer nieuwe moed, ze zag het weer helemaal zitten. Ze verzamelde zo veel mogelijk vaten en ging samen met haar jongens naar binnen. De deur ging dicht en ze begon de vaten één voor één vol te gieten met de olie uit het kruikje, de olie bleef maar stromen.
Steeds brachten de jongens een nieuw vat. Opeens was er geen leeg vat meer te vinden. Breng nog eens een vat, zei de vrouw. Dat kan niet, zeiden de zonen, alle vaten zijn op. Alle vaten die we verzameld hadden zijn tot de kop toe vol metolie. En weet je wat zo bijzonder was? Op het moment dat de vrouw weer naar het kruikje keek, was het kruikje leeg, er stroomde geen olie meer uit.
De vrouw ging blij naar Elisa toe om het grote wonder te vertellen en Elisa zei, maar nu moet je naar huis gaan en de olieverkopen, dan kun je al je schulden afbetalen en van het geld dat je overhoudt kun je samen met je zonen leven. En zo gebeurde het, ze betaalde haar schulden en zij en haar zonen hielden genoeg geld over om van te leven, de jongens hoefden niet meer als slaven te werken voor de schuldeisers. Wat een wonder van God, vind je ook niet?

1 koningen 4:1-7