advertentie google

Het verhaal over Simson is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, want  het gaat niet alleen over een jongetje die geboren wordt, maar ook over het volk van God, en dat was Israël. God hield heel veel van Zijn volk, maar omdat de mensen steeds maar weer slechte dingen deden ging het mis. God werd soms best verdrietig van alles en misschien zelfs wel een beetje boos. De mensen beloofden om naar de Here God te luisteren en dat probeerden ze ook echt wel, maar na een tijdje vergaten ze het en deden weer verkeerde dingen.  Dat ging mis, en God liet daarom ze maar even aanmodderen,  ze moesten het zelf maar even doen, ja zo kwamen ze goed in de problemen met de Filistijnen. Niet eventjes, niet een paar dagen, en ook niet een maand, niet een jaar, ook geen twee jaar, maar veertig jaar. Daar waren de mensen niet zo blij mee.
Maar gelukkig had de Here God ook een plan, Hij stuurde een engel naar een vrouw die geen kindertjes kon krijgen, zij was getrouwd met Manoach. En weten jullie wat de engel zei? Hij zei: Mevrouw u kunt geen kinderen krijgen dat weet de Here God, maar Hij gaat een wonder voor u doen, u zult een zoon krijgen. Maar u moet goed opletten,  u mag geen wijn drinken, geen sterke drank  en niets onreins eten en als uw kindje geboren is dan mag zijn haar nooit geknipt worden. Dit zal een speciale jongen zijn, met een speciale taak, deze jongen zal Israël verlossen van de Filistijnen. Ze ging snel naar haar man, Manoach,  en vertelde hem dat er iemand bij haar was gekomen om haar te vertellen dat ze een zoon zou krijgen en dat deze zoon het volk zou helpen om de Filistijnen te overwinnen. Ze vertelde dat de boodschapper op een engel leek maar dat ze niet wist waar hij vandaan kwam, dat ze geen wijn meer mocht drinken, en niet meer onrein eten mocht nemen en dat de jongen als die geboren zou zijn ook geen alcohol zou mogen drinken, hij mocht zijn haren niet laten knippen en geen onrein eten eten totdat hij zou sterven, want hij zou speciaal door God gebruikt worden om Israël te helpen.
Manoach wist niet wat hij ervan moest denken, hij ging bidden tot de Here God en zei: Laat die man die U gestuurd heeft nog een keer komen, wij willen graag goed weten wat wij moeten doen als ons kindje geboren is. God hoorde hem echt en hij stuurde de engel nog een keer. Alweer kwam de engel bij de vrouw, ze was net in het veld en Manoach was er niet, ze ging hem snel halen,want hij moest het ook horen, anders zou hij haar misschien niet geloven. Kom Manoach, de man die laatst bij mij was is weer gekomen. Manoach ging mee en hij zei tegen de man, ben t U het die tot mijn vrouw heeft gesproken. De engel zei: Ja ik ben het. Manoach zei: Hoe moeten wij de jongen grootbrengen, hoe moet hij leven en wat zal hij moeten doen.
De engel zei: Uw vrouw moet goed opletten, zij mag niets eten van de wijnstok, geen wijn of drank drinken en ze mag niks onreins eten.  Manoach luisterde aandachtig en zei: Blijf hier dan maken wij eten, maar de engel wilde niet blijven om te eten, hij moest weer gaan. Maak maar een brandoffer voor de Here God, zei de engel. Manoach had nog steeds niet door dat het een engel was. Hij bleef vragen stellen. Hoe heet u? De engel vroeg: Waarom vraag je naar mijn naam, mijn naam is wonderbaar.
Manoach vond het maar vreemd, hij besloot om een offer te brengen aan de Here God, precies zoals de vreemde man gezegd had. Hij nam een geitebokje en wat ander eten en hij offerde het op een rots aan de Here God. Manoach en zijn vrouw keken vol bewondering naar het vuur, want de vlam steeg omhoog naar de hemel en de engel van God ging omhoog in de vlam van het altaar. Toen pas hadden ze in de gaten hoe bijzonder deze man was. Ze knielden op de grond. De engel was weg en kwam ook niet terug. Toen pas begreep Manoach dat het de Engel van God was geweest. Manoach raakte een beetje in paniek, straks zouden ze nog sterven omdat ze God hadden gezien, maar zijn vrouw was verstandig en zei: Nee joh, God heeft ons offer aangenomen en Hij heeft zulke bijzondere dingen aan ons laten zien en zulke bijzondere woorden gesproken, Hij zal ons niks aandoen, echt niet, anders had Hij niet zoveel voor ons gedaan. En weten jullie wat zo bijzonder was? Deze mevrouw die geen kindertjes kon krijgen raakte in verwachting en kreeg zoon en ze noemde hem Simson.
De jongen werd groter en groter, en de Here God zorgde voor hem, God zegende hem, want God had een bijzonder plan met hem. God had hem bij Zijn naam geroepen en hem beloofd om met hem mee te gaan in alle moeilijke momenten die hij tegen zou komen. Hij beloofde hem dat Hij zijn God zou zijn, altijd, in alle dingen die hij tegen zou komen, want God hield van hem. Je bent kostbaar, zei God, hooggeschat, ik heb je lief en dat zegt de Here God ook tegen jou en mij is dat niet bijzonder mooi? Ik vind van wel!
 
Richteren 13