advertentie google

Het is een stuk leuker als je het verhaal in de directe rede vertelt en dan de ene persoon speelt aan de linkerkant van je ruimte en de andere aan de rechterkant en verschillende stemmetjes gebruikt. In dit verhaal zijn er drie (groepen) mensen:

schuingedrukt: discipelen / Petrus
dik: de verteller
normaal: getuigen

“De Here Jezus is naar de Hemel gegaan, ongeveer 10 dagen geleden. Maar wij zijn nog steeds vaak bij elkaar.”

Weet je wie dat zeggen? De apostelen van de Here Jezus, ‘apostelen’ is een ander woord voor de ‘discipelen’. 

“Vandaag zijn we niet alleen met ons als 12 apostelen bij elkaar, maar zijn er nog veel meer mensen in Jeruzalem. Weet je waarom? Omdat we het Pinksterfeest hier vieren. Dat doen we al héél lang, we vieren dan dat de Here God voor een goede oogst heeft gezorgd. Het lijkt een beetje op Dankdag zoals hier in de kerk wordt gevierd. Maar er zijn dus erg veel mensen nu in Jeruzalem om dit te vieren. Ook mensen uit andere landen.” 

Maar wat gebeurd er nu, dan? De apostelen zitten in een huis en ineens lijkt het heel hard te gaan waaien! Er klinkt echt zo’n geluidvan een harde windvlaag. Maar je hoort niet alleen wat, nee de apostelen zeggen tegen elkaar:

“Wat zie ik nou boven je?”

“We hebben allemaal een soort vlammen boven ons. Het lijkt wel vuur, maar we verbranden niet. En er gebeurt nog wat!”

Ja, want de apostelen worden vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat? Nou, dat ze echt weten en misschien ook wel voelen dat de Here Jezus hen niet in de steek heeft gelaten, maar dat Hij nog steeds bij hen is. Maar de apostelen kunnen de Heilige Geest niet zien. Toch is Hij er echt, net zoals de Here Jezus beloofd had toen Hij nog op de aarde was. De apostelen gaan nu ook praten over de Here Jezus, hoe goed Hij is. Wat ze precies zeggen weten we niet, maar ze vertellen over de wonderen die de Here Jezus heeft gedaan. 

Getuigen: “Hoor je dat ook? Ik kan de apostelen horen in mijn eigen taal, ik kom uit Egypte en ze praten ook in die Egyptische taal.” “Nou, ik hoor de apostelen praten in míjn taal. Ze praten geen Hebreeuws, zoals ze normaal doen in Jeruzalem, maar nu hoor ik hen in mijn eigen taal. Ik kom uit een ander land en vind het wel heel bijzonder dat die paar mensen met een vlam boven hun hoofd, zo in het taal van mijn land kunnen praten! Hoe kan dat toch?”

Het is heel erg bijzonder wat er nu gebeurd! De apostelen hebben toch helemaal niet geleerd hoe ze moeten praten in de taal vaneen ander land? Nee! Maar de Here God helpt hen, omdat ze nu de Heilige Geest hebben, kunnen de apostelen veel meer. Petrus gaat nog meer uitleggen aan de mensen:

“De Here Jezus is door de Here God naar de aarde, naar de mensen gestuurd. Hij was echt de Zoon van God, want Hij deed allemaal wonderen die wij mensen niet zomaar kunnen doen. Dit komt omdat Hij de Heilige Geest helemaal in Zijn hart had gekregen. De Here Jezus deed alles door de Heilige Geest. En dat waren heel veel mooie dingen, want Hij heeft mensen beter gemaakt, maar ook veel getroost. Hij heeft ons veel geleerd over hoe we moeten leven. Maar… er waren mensen die de Here Jezus niet zo aardig vonden. Ze wilden Hem dood hebben! En dus is Hij gekruisigd! En heel veel van jullie hier hebben dit ook aangemoedigd, jullie hebben ook staan schreeuwen: Kruisig Hem! En dat is gebeurd. Maar… de Here God wilde niet dat Hij dood bleef, dus heeft Hij de Here Jezus weer laten leven. Daardoor kunnen onze verkeerde dingen nu vergeven worden. Want de Here God is sterker dan de dood. Nu is de Here Jezus naar de Hemel bij de Here God, maar Wie kan ons dan helpen hier? De Heilige Geest! Mensen, luister goed: wat jullie hier zien en horen, dat is het werk van de Heilige Geest!” 

Getuigen: “Tja, nu snap ik wel wat Petrus heeft uitgelegd. Maar… ik weet ook dat ik nu hele verkeerde dingen heb gedaan. Wat moet ik nu dan gaan doen?” 

Petrus zegt: “De verkeerde dingen die je hebt gedaan, moet je niet meer doen. Laat je nu dopen in de Naam van Jezus Christus, zodat je zonden vergeven kunnen worden.” 

En dat deden heel veel mensen op deze feestdag. En wat gebeurt er als deze mensen zich laten dopen en om vergeving vragen? Dan komt de Heilige Geest ook in hun hart wonen, net als bij de apostelen. Door de Heilige Geest kunnen deze mensen ook gebruikt worden om anderen te vertellen over de Here Jezus. Eigenlijk zijn deze mensen nu ook aan boord in de boot van de Here God. De Heilige Geest wil ons ook helpen om goed voor God en anderen te zijn, zullen we daarover zingen?