advertentie google

In dit verhaal vertelt Saulus wie hij is en wat hij doet (vóór zijn bekering):

“Ik ben geboren in Tarsus, een mooie Romeinse stad in het land dat nu Turkije heet. Maar ik leef niet zoals veel Romeinen, want die geloven niet. Nee, ik ben een Jood. Maar ik heb wel twee namen: Saulus en Paulus. Saulus is mijn Joodse naam en Paulus mijn niet-Joodse naam, omdat ik in de Romeinse stad Tarsus woon. Mijn vader is een Farizeeër en leeft dus heel streng naar de wetten van Mozes. Zelf heb ik ook heel veel geluisterd naar de verhalen die mijn vader vertelde uit de Schriften: dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes en de profeten. Jullie kennen er vast wel een aantal, want dat leren jullie op zondagsschool. Laten we er eens tien opnoemen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuël. Nou, jullie kennen daar vast wel de verhalen van Abraham en Mozes uit. Ik dus ook. Ik ben geen kind meer, maar Schriftgeleerde. Daarom woon ik nu in Jeruzalem en daar leer ik veel over die wetten van Mozes: de Tien Geboden. Maar ik leer nog veel meer, want de Farizeeërs hebben veel regels bedacht naast de regels van Mozes. Zodat we goed kunnen leven en we duidelijk kunnen zeggen tegen de mensen wat goed is voor God en wat niet. Want alleen als je echt doet wat Hij wil kan je gered worden. Maar weet je wat er is gebeurd? Veel Joden luisteren niet meer naar ons! Ze luisteren naar andere mannen. Weet je wat die andere mannen zeggen? Dat Jezus van Nazareth de Messias is en alle mensen wil redden van de verkeerde dingen. Maar dat is helemaal niet waar! Ze zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Vreselijk toch? Ik vind echt dat die apostelen, dat zijn die mannen die het de Joden vertellen, ik vind dat zij met de Here God spotten. 

Veel andere Farizeeën en Schriftgeleerden vinden dat ook en daarom hebben we bedacht dat we die apostelen achterna moeten gaan. Jezus hebben we al gedood, aan het kruis. Dus daar hebben we geen last meer van, nou ja: die apostelen zeggen dat Hij weer is opgestaan na drie dagen. Tja, ik begrijp niet veel van hen hoor. Dus nu willen wij die apostelen stoppen. Want ze gaan ook nog eens dit verhaal over Jezus aan allemaal anderen vertellen. En dus ook aan Joden en die geloven er vaak nog in ook!”

Saulus was iemand die de volgelingen van de Here Jezus in Jeruzalem achteraan zat. Waarom? Omdat hij dacht dat het zijn plicht was om de apostelen van Jezus te straffen. Saulus had niet door dat de Here Jezus inderdaad de Zoon van God was. Saulus heeft veel mensen gedood, dat waren eigenlijk de eerste christenen. Het is eigenlijk heel erg dat er zo weinig Farizeeërs door hadden dat de Here God echt de Here Jezus naar de aarde had gestuurd. En dat het de Here God was die de Hem weer uit het graf deed opstaan. En niet te vergeten: de apostelen hebben gepraat over de Heilige Geest. Zoals we in de kerk met Pinksteren hebben gehoord. Petrus legde toen uit: “De Here Jezus is naar de Hemel bij de Here God, maar Wie kan ons dan helpen hier? De Heilige Geest!” En nadat Pinksterfeest waren er veel christenen in Israël gekomen, maar daar was dus lang niet iedereen blij mee. Saulus bijvoorbeeld: hij heeft erg veel christenen gedood, omdat hij dacht dat de Here God hem hiervoor wilde gebruiken. Vreselijk hè! Maar het verhaal van Saulus gaat verder, dat horen we de volgende keer.