Lucas 2:1-7

Weet je wat er gebeurde? Maria had een baby in haar buik, een baby’tje van God en ineens kwam er een bevel. Weet je een bevel is? Een bevel is een opdracht, een taak, die je echt moet doen. Je komt er niet onderuit, als je een bevel krijgt wordt er van je verwacht dat je het doet. Keizer Augustus had het bevel gegeven, hij zei dat iedereen moest worden ingeschreven. Iedereen moest naar zijn eigen stad gaan, naar de stad waar die vandaan kwam. 
Jozef kwam uit Bethlehem en moest samen met Maria op reis en dat terwijl Maria zelfs een baby’tje in haar buik had. Natuurlijk deden ze het, het was tenslotte een bevel, ze gingen op reis en toen ze in Bethlehem kwamen was het al snel zover, het kindje Jezus werd geboren. Wat zullen Maria en Jozef blij zijn geweest, denk je ook niet? Maria wikkelde Hem in doeken en ze legde Hem in een kribbe. Zal ik jullie eens vertellen wat een kribbe is? Een kribbe is een voerbak voor dieren en weet je waarom Hij in een voerbak gelegd werd? Jezus werd in een voerbak gelegd omdat er geen plaats voor Hem was in een herberg.