Lucas 5:1-11

Op een dag toen er heel veel mensen naar Jezus toekwamen om de woorden van God te horen, zag Jezus twee schepen aan de kant van het meer van Gennésareth liggen. Het waren vissers en ze waren net bezig om hun netten schoon te spoelen. Jezus ging in het schip van Simon en Hij vroeg aan Simon om het meer op te gaan. Simon mocht niet te ver van de kant afgaan, hij moest van de Here Jezus dichtbij de kant blijven. Dat deed Simon en de Here Jezus ging zitten op het schip en zo vertelde Hij de mensen over God Zijn Vader.
Nadat Jezus klaar was met spreken zei Hij tegen Simon dat Simon met het schip naar dieper water moest varen en dat Hij de netten weer in het water moest gooien. Weten jullie wat nu zo bijzonder was aan deze opdracht van de Here Jezus? Simon had met de andere  mannen de hele nacht gevist. De hele nacht hadden ze hun best gedaan om vissen te vangen en het was niet gelukt. En nu moest hij van de Here Jezus zijn netten weer in het water gooien om te vissen? Toch deed Simon wat de Here Jezus tegen hem zei. Hij en de andere mannen vertrouwden op de woorden van de Here Jezus en daarom deden ze de netten weer in het water. Toen ze dat gedaan hadden vingen ze ineens heel veel vis. Er zaten zoveel vissen in de netten dat de netten bijna stukscheurden. Ze riepen hun vrienden in het andere schip om hen te komen helpen. Die kwamen er snel aan en ze vulden de twee schepen met de vele vissen.
De schepen waren heel erg zwaar, ze waren zo zwaar geworden dat ze bijna zonken.
Simon Petrus was erg verbaasd en hij viel op zijn knieën voor de Here Jezus en hij zei: Ga toch weg, ik ben zondig. Simon Peterus vond zichzelf niet goed genoeg voor zoveel bijzonders, hij dacht dat hij dat niet verdiend had. Ook de andere mannen waren stomverbaasd, ze hadden dit nog nooit meegemaakt. Maar de Here Jezus zei tegen hen dat ze niet bang hoefden te zijn en dat ze mensen zouden gaan vangen. Mensen vangen? Ja mensen vangen, de mannen mochten de Here Jezus volgen om samen met Hem mensen te vertellen van God en van de Here Jezus en van grote liefde. En wat deden de mannen? De mannen trokken gewoon hun schepen op het land en ze lieten alles achter en ze volgden de Here Jezus om samen met Hem mensen te vangen!