Er was eens een bruiloft in Kana in Galilea en jullie weten vast wel wat een bruiloft is. Een bruiloft is een feest en dat feest wordt gegeven omdat twee mensen met elkaar trouwen. Deze mensen nodigen iedereen uit, ze vragen hun vrienden en familie en ze maken er een heel groot feest van.
Daar in Kana was ook een bruiloft en Jezus was er samen met Zijn discipelen en Maria de moeder van Jezus was er ook. Zij waren allemaal uitgenodigd en mochten komen op het bruiloftsfeest.
Het duurde een tijd en het feest was nog steeds niet afgelopen toen er ineens geen wijn meer was en de moeder van Jezus merkte het en ze zei tegen Jezus: Ze hebben geen wijn. Jezus vond het volgens mij niet zo leuk dat Maria Hem daarmee lastig viel, want Hij vroeg aan haar wat Hij daarmee nodig had. Volgens Jezus was het nog niet het goede moment om iets te doen, nog niet het juiste moment voor wonderen. Maar Maria trok zich daar niets van aan en ze zei tegen de bedienden: Doe alles wat Hij zegt, doe alles wat Hij jullie opdraagt. 
Er stonden zes waterkruiken, zes grote waterkruiken waar heel veel water in kon en Jezus zei tegen de bedienden: Vul de vaten met water. Natuurlijk deden ze snel wat Hij van hen vroeg en ze vulden de vaten helemaal tot de rand. Daarna zei Jezus dat ze wat uit de kruiken moesten halen en aan de leider van het feest moesten brengen, de bedienden deden snel wat Hij aan hen vroeg. 
De leider proefde van het water en hij was erg verbaasd, want het was hele goede wijn. Hij riep de bruidegom om te komen en Hij zei tegen de bruidegom dat iedereen altijd eerst goede wijn aan de gasten gaf en daarna als ze al veel hadden gedronken gaven ze gewoon slechte wijn, want dat proefden de gasten dan toch niet meer, maar nu… op dit bruiloftsfeest… werd er eerst goede wijn geschonken en de allerbeste wijn tot het laatst bewaard, dat was een compliment waard.
De leider van het feest wist niet dat deze wijn eerst water was en dat Jezus het water in wijn had veranderd. Jezus zou nooit slechte wijn maken. De bedienden wisten wel dat Jezus een groot wonder had verricht. Jezus deed dit voor de vrienden en familieleden van de bruidegom en de bruid. Hij deed het wonder voor de genodigden, de gasten van dit feest en dit was nog maar het begin. Er zouden nog veel meer wonderen gebeuren te Kana in Galilea. Jezus liet zien hoe goed en hoe groot Hij was en zijn discipelen geloofden in Hem. Logisch toch!!!!

Johannes 2:1-11