Op een dag kwam Jezus Jericho binnen en Hij liep door de stad heen en de mensen uit de stad liepen door de straten om Jezus te kunnen zien. In Jericho woonde een man, zijn naam was Zacheüs. Weten jullie wat Zacheüs voor werk deed? Zacheüs was oppertollenaar. Hij was de leider over de tollenaars. Een tollenaar moest geld van de mensen vragen, geld voor allerlei dingen, misschien wel tol om over de wegen te mogen, of misschien belasting voor hun huizen of hun land. Dus een tollenaar was niet zo’n geliefd beroep, want zij verdienden hun geld door geld af te nemen van de mensen uit de stad en een oppertollenaar was de baas over alle tollenaars en die was volgens de mensen uit de stad het hebberigst, want hij kreeg het meest. De mensen vonden hem niet leuk en niet eerlijk en ze waren helemaal niet blij met Zacheüs. De mensen vonden Zacheüs een zondige en foute man, ja dat vonden ze. Maar toen Jezus in Jericho kwam wilde iedereen Jezus zien, iedereen… dus ook Zacheüs. De mensen liepen door de straten op zoek naar een goed plekje. Zacheüs was maar klein en hij rende hard voor de mensen uit om te zorgen dat hij het beste plekje vond en hij klom vlug in een vijgeboom. Hij hoopte dat hij boven in die boom alles zou kunnen zien. Hij hoopte dat hij Jezus zou kunnen zien als Hij voorbij kwam lopen. Dat had Zacheüs goed bedacht, want Jezus kwam er inderdaad langs en Hij liep niet met een boog om de boom heen, nee Hij liep ook niet zomaar snel voorbij, Jezus bleef bij de boom staan en Hij keek naar boven en zei tegen Zacheüs: Zacheüs kom vlug naar beneden, want Ik wil nu bij jou in jouw huis zijn. En wat denken jullie… zou Zacheüs zich verstoppen, zou hij in die boom blijven zitten? Nee natuurlijk niet, Zacheüs klom vlug naar beneden en hij nam Jezus mee naar zijn huis en hij was blij met Jezus.
De mensen uit Jericho mopperden en ze zeiden tegen elkaar: Jezus is bij een zondig man naar binnengegaan. Ze waren boos en verontwaardigd dat Jezus bij zo’n slechte man als Zacheüs wilde zijn.
Zacheüs had veel geld van de mensen afgenomen, maar nu zei Zacheüs tegen Jezus dat hij de helft van alles wat hijzelf had aan de arme mensen zou gaan geven en als hij iets van iemand afgenomen had zou hij hen viermaal zoveel teruggeven. 
Weten jullie wat Jezus zei? Jezus zei dat Zacheüs gered zou zijn. Jezus schonk redding aan Zacheüs. En weten jullie waarom Jezus juist bij Zacheüs naar binnenging? Jezus ging juist bij Zacheüs naar binnen, omdat Jezus is gekomen om de mensen die verloren gaan te zoeken en te redden.
Nou… dat zijn dus ook mensen zoals Zacheüs. Zacheüs was volgens de mensen een gemene en hebberige man totdat Jezus bij hem binnenkwam, want toen werd Zacheüs gered en dat wil de Here Jezus voor iedereen doen, zelfs voor slechte mensen. Hij wil hun vriend zijn en ook jouw vriend!!!

Lucas 19:1-10

zie ook het knutselwerkje