De Here Jezus had al heel veel mooie dingen gedaan voor de mensen. Hij had laten zien dat je van iedereen moet houden, zelfs van mensen die verkeerde dingen doen, mensen zoals Zacheus. Iedereen sprak erover en heel veel mensen wilden bij de Here Jezus komen en alles van Hem horen. Ze waren nieuwschierig naar Zijn verhalen.
De Farizeeërs en de schriftgeleerden waren hele belangrijke mensen. Zij wisten heel veel van de dingen die in de boeken stonden. Zij waren geleerd en zij vonden zichzelf erg wijs. Deze mensen waren boos op de Here Jezus, ze mopperden en kletsten over Hem. Ze zeiden tegen elkaar: Deze man gaat met verkeerde mensen om en Hij eet zelfs met verkeerde mensen.
Toen begon de Here Jezus hen een bijzondere vraag te stellen. Hij zei: Als iemand van jullie honderd schaapjes heeft en één schaapje loopt weg en jullie kunnen het niet vinden, gaat jullie dan niet zoeken naar dat ene schaapje? Dan laten jullie toch ook de andere negenennegentig schaapjes achter om te zoeken naar dat ene verloren en verdwaalde schaapje? En als jullie dan dat schaapje echt gevonden hebben, dan zijn jullie toch ook blij? Dan tillen jullie het schaapje toch ook vol blijdschap op jullie schouders? Dan zullen jullie toch ook naar huis gaan met het schaapje en alle buren en vrienden roepen? Dan zijn jullie toch ook enorm blij omdat het verloren schaapje gevonden is? Daar konden ze vast niet zoveel tegenin brengen, want de Here Jezus had helemaal gelijk. Hij leerde de mensen een hele belangrijke les, Hij leerde hen dat het feest is in de hemel wanneer er weer een verkeerd mens gered wordt. Hij leerde dat er grote blijdschap is als dat ene schaapje, die ene man of vrouw die op de verkeerde weg loopt en verdwaald is weer gevonden wordt. De Here Jezusvertelde hen dat in de hemel veel meer blijdschap is vanwege één gered schaapje, dan voor negenennegentig schaapjes die al gered zijn en die niet meer hoeven te knielen. Zo is het maar net. De Here Jezus zal ook nu nog, ook vandaag, dat ene schaapje gaan zoeken die de weg kwijt is en het maakt voor de Here Jezus niks uit wat die persoon heeft gedaan, voor Hem is iedereen belangrijk, zelfs de grootste boef en de grootste schurk. Wanneer Hij die persoon gevonden heeft dan is het feest in de hemel. De Here Jezus zoekt verloren schaapjes, Hij zoekt ook jou! Prachtig hè?