Jezus was met het schip weer overgestoken naar de overkant van de zee en overal waar Hij kwam, kwamen de mensen naar Hem toe en ze gingen achter Hem aan om naar Hem te luisteren en om Hem aan te raken en genezing te ontvangen. Jezus was nog bij de zee toen er een belangrijk man van de synagoge aan kwam, het was Jaïrus. Jaïrus viel voor de voeten van de Here Jezus neer en smeekte Hem om mee te gaan naar zijn dochtertje en haar de handen op te leggen zodat zij genezen zou worden, want weten jullie wat er aan de hand was? Het dochtertje van Jaïrus was heel ziek en Jaïrus was bang dat ze elk moment dood kon gaan, dat wilde hij niet, hij hield van zijn meisje, ze was ook nog maar 12 jaar en daarom was hij Jezus gaan zoeken.
Jezus liep met Jaïrus mee en alle mensen gingen ook mee, ze wilden dichtbij Jezus zijn, maar terwijl ze onderweg waren naar het huis van Jaïrus gebeurde er van alles en toen ze vlakbij het huis waren kwamen er mensen naar buiten gelopen en ze zeiden tegen Jaïrus: Waarom val jij de Meester nog lastig? Je dochter is gestorven. Wat zal Jaïrus geschrokken zijn vandit slechte bericht, maar de Here Jezus niet. Hij luisterde er zelfs niet eens naar, Hij zei gewoon tegen Jaïrus: Wees maar niet bang, geloof alleen. Wat lief van de Here Jezus, Hij stelde Jaïrus gerust. Toen koos de Here Jezus een paar discipelen uit om met Hem naar binnen te gaan, dat waren Petrus, Jacobus en Johannes, zij mochten met de Here Jezus mee het huis in van Jaïrus. Toen ze binnen kwamen in het huis waren er allemaal mensen aan het huilen en klagen, ze waren verdrietig. Jezus zei tegen de mensen: Waarom huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. De mensen lachten Hem uit, zij wisten best dat het meisje dood was, maar Jezus stuurde ze allemaal naar buiten. Alleen de vader en moeder en nog paar mensen die bij hen hoorden die mochten mee de kamer in waar het meisje lag. De Here Jezus pakte de hand van het meisje vast en zei tegen haar: Talitha koem, dat betekent meisje Ik zeg u sta op. En weet je wat er toen gebeurde? Het meisje stond onmiddellijk op en ze kon lopen, iedereen die het zag gebeuren was stomverbaasd en Jezus zei dat ze haar eten moesten geven en dat ze het aan niemand mochten vertellen. Ik denk dat dat heel moeilijk was, want zo’n groot wonder wil je toch aan iedereen vertellen? Ja toch?