Jezus was samen met Zijn discipelen in Jericho en een grote groep mensen volgde Hem en ging met Hem mee. Nadat zij weer uit Jericho wilden vertrekken begon een man naar Jezus te roepen. Zal ik jullie eens vertellen wie dat was? Dat was de zoon van Timeüs. Het was een bedelaar die blind was. Alle dagen zat hij aan de kant van de weg en vroeg hij aan de mensen die er langskwamen om geld, zodat hij toch voor zichzelf kon zorgen. En op deze dag, de dag dat Jezus van Nazareth daar was, zat Bartimeüs, zo heette deze bedelaar, daar ook weer. Hij hoorde dat Jezus er was en hij had net als zoveel andere mensen gehoord van de wonderen die Jezus overal deed. Juist daarom riep hij: Zoon van David, Jezus heb medelijden met mij!
Jezus hoorde zijn geroep en Hij bleef gelijk stilstaan en de mensen rondom Bartimeüs begonnen tegen hem te zeggen dat hij zich stil moest houden, dat kon toch niet dat geschreeuw, maar Bartimeüs hield zich niet stil, hij bleef roepen en gelukkig luisterde Jezus naar hem. Jezus zei tegen zijn vrienden: Roep hem en zijn discipelen gingen naar de blinde bedelaar en ze zeiden tegen Bartimeüs dat hij de moed niet moest verliezen, want de Here Jezus wilde hem zien. Sta op Bartimeüs, Jezus roept je, zeiden ze. De blinde Bartimeüs bedacht zich niet, hij gooide zijn mantel af en hij sprong op en ging naar de Here Jezus. En Jezus vroeg aan de blinde man, wat wil je dat Ik voor jou zal doen? Wat denken jullie, wat zou Bartimeüs graag willen ontvangen van de Here Jezus? Ja precies, Bartimeüs zei precies wat wij allemaal zouden vragen, hij zei: Here dat ik weer ziende wordt. Hij wou zo graag alles kunnen zien net als al die andere mensen. Jezus begreep dat best, want Hij zei tegen Batimeüs: Ga heen je geloof heeft je behouden.
Ja Bartimeüs vroeg om genezing omdat hij er zeker van was dat de Here Jezus zijn ogen beter kon maken en daar had hij helemaal gelijk aan, want Jezus had al heel veel mooie dingen gedaan, grote wonderen en deze dag deed hij een groot wonder voor Bartimeüs, want op hetzelfde moment dat Jezus zei: Ga heen je geloof heeft je behouden kon Batimeüs weer zien. Wat een prachtig wonder! Bartimeüs was heel blij, hij ging met Jezus mee en volgde Hem.

Marcus 10:46-52