Toen Jezus Kafarnaüm binnen kwam lopen, kwam er een hoofdman aangelopen en hij smeekte de Here Jezus. Hij zei: Here Jezus mijn knecht ligt thuis, hij kan niet lopen en hij heeft veel pijn. Jezus vroeg aan de hoofdman: Zal Ik met je meegaan en je knecht genezen? Maar de hoofdman zei: Here Ik ben niet belangrijk en niet goed genoeg om bij mij thuis te komen, maar spreek gewoon een woord, slechts een woord en mijn knecht zal beter worden, want Ik zelf heb soldaten die naar mij moeten luisteren en als ik tegen de één zeg: Ga heen, dan gaat hij echt heen en zeg ik tegen een ander: Kom, dan komt hij en zeg ik tegen mijn slaaf: Doe dit, dan doet hij het gelijk.
Toen Jezus die woorden van deze hoofdman hoorde was Hij heel erg verwonderd, Hij was verbaasd en Hij zei tegen alle mensen die Hem gevolgd waren dat Hij in Israël nog nooit iemand had gezien met zo’n groot geloof als deze hoofdman. Toen zei de Here Jezus tegen de hoofdman: Ga snel naar huis, het zal gebeuren zoals u het gelooft en de knecht werd op datzelfde moment genezen.

Mattheus 8:5-13