Ik ga vertellen over Petrus, een discipel van de Here Jezus, Hij sprak van Hem en hij reisde veel om de mensen te vertellen dat er wonderen konden gebeuren en dat ze gered zouden kunnen worden.
En toen hij bij de heiligen kwam toen gebeurden er echt wonderen en kon hij laten zien hoe groot zijn God was. De heiligen waren mensen die allemaal goede dingen deden, die er alles aan deden om mensen te helpen en te steunen. Dat waren goede mensen en lieve mensen die hun handen en hun voeten en hun mond gebruikten voor het goede, dat is bijzonder, vinden jullie ook niet? Heel veel mensen gebruiken hun handen voor hun eigen dingen, maar deze mensen niet, zij gebruikten hun handen om er voor anderen te zijn.
En in die plaats waar Petrus kwam, Lydda heette het, daar zag hij een man die al 8 jaar op bed lag. 8 lange jaren kon deze man niet lopen want hij was verlamd. De man, Eneas, lag op bed en Petrus begon tegen hem te praten en hij zei zomaar: Eneas, Jezus Christus geneest jou, sta op en maak zelf je bed op. En wat denken jullie? Zal dat ook echt gebeurd zijn? Zal Eneas echt opgestaan zijn en zijn gaan lopen? Ja natuurlijk, weten jullie wat er in de bijbel, in het woord van God staat? Er staat: En hij stond onmiddellijk op. Ja hoor Eneas kon onmiddellijk lopen en ik denk dat hij vreselijk blij zal zijn geweest.
En vlakbij die plaats, vlakbij Lydda, in Joppe, daar was op dat moment heel veel aan de hand, want daar woonde Tabitha, bij ons zouden ze haar Dorcas noemen. En Dorcas deed echt hele goede dingen, niet zomaar een paar goede dingen, nee echt niet.. Dorcas deed heel veel voor anderen en zij gaf ook veel geld voor de arme mensen, maar weten jullie wat zo erg was? Dorcas werd ziek, net toen Petrus daar aan het rondreizen was. De mensen konden niks voor haar doen en de lieve goede Dorcas stierf, ze ging dood en toen werd ze gewassen en in een bovenzaal neergelegd, daar lag ze in een kamer boven in het huis.
En zoals ik jullie al vertelde was Lydda  niet zover bij Joppe vandaan en de discipelen, de vrienden van Jezus die hadden al gehoord dat Petrus in de buurt was en dat er wonderen gebeurden en ze stuurden snel twee mannen naar Petrus toe, want deze mannen moesten Petrus vragen om vlug te komen. Petrus luisterde naar de mannen en hij ging direct mee, zonder te treuzelen en ze brachten hem naar Dorcas toe. Daar stond hij.. bij allemaal vrouwen die verdrietig waren, deze vrouwen hadden zelf geen mannen meer, hun mannen waren al gestorven en de vrouwen hadden van Dorcas kleren gekregen en mantels en deze kleren had Dorcas zelf gemaakt, helemaal zelf.. uit liefde voor die vrouwen die niemand hadden om voor hen te zorgen. Petrus zag het en hij hoorde wat ze hem vertelden en ineens stuurde hij hen allemaal naar buiten zodat hij alleen achterbleef met Dorcas. En weten jullie wat Petrus ging doen? Petrus was heel verstandig, hij knielde, hij ging op zijn knieën liggen naast het bed en bidden tot Zijn Heer en Heiland, bidden tot de machtige God en toen keek hij naar het lichaam van Dorcas en zei: Tabitha, sta op! Zo dat was duidelijke taal, vinden jullie ook niet? Eigenlijk kon ze nog maar één ding doen en dat was opstaan, maar kon dat eigenlijk wel? Ze was toch dood? Ja ze was dood maar nadat Petrus die woorden sprak: Tabitha, sta op… was ze levend, want ze deed haar ogen open en keek naar Petrus en ze ging gelijk rechtop zitten. Was dat geen geweldig wonder? Ik vind van wel en de vrouwen uit Joppe ook, want Petrus gaf Dorcas een hand en hielp haar uit het bed en riep de vrouwen om weer in de kamer te komen en toen konden zij haar zien, springlevend. En jullie begrijpen het vast, iedereen moest het horen en het werd overal verteld en de mensen wisten nu hoe groot God is en welke wonderen Hij kon en kan doen en vele mensen wilden de Here Jezus in hun hart. Heel veel mensen gingen geloven en dat was geweldig nieuws. Petrus bleef nog een tijdje in Joppe, want hij had nog veel te vertellen over zijn grote Vriend, de Here Jezus.

Handelingen 9-32:43