Dit verhaal gaat over een meisje dat van plan was om te trouwen met haar vriend Jozef. Dit meisje heette Maria. En op een dag stuurde God een engel naar Maria. Het was de engel Gabriël en deze engel kwam zomaar haar huis binnen en zei tegen Maria: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Begenadigd? Maria was verbaasd, wat bedoelde de engel? Bedoelde de engel dat zij bevoorrecht was, dat zij speciaal was? Ze schrok een beetje en ze vroeg zich af wat het allemaal betekende, zijn woorden waren toch wel wat vreemd. Maar de engel zei: Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Hij bedoelde dat God haar iets goeds zou geven, dat Hij haar bijzonder vond? Ja dat bedoelde hij, want God vond haar bijzonder genoeg om Zijn zoon op de wereld te zetten. De engel vertelde aan Maria dat ze een baby in haar buik zou krijgen en dat ze een zoon zou krijgen, niet zomaar een zoon, maar de zoon van God en ze moest hem Jezus gaan noemen. De engel was nog lang niet klaar met vertellen, hij vertelde nog meer, zelfs dat Jezus een groot man zou worden, dat Hij Zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd en dat Hij van God een troon zou krijgen. Dat deze Jezus zelfs tot in eeuwigheid koning zou zijn. Tot in eeuwigheid is niet heel eventjes, nee dat is heel lang, dat is voor altijd, dat blijft, dat zal nooit stoppen. Hij zal altijd Koning zijn, hoorde Maria het wel goed? Ze vroeg het de engel, want ze begreep het eigenlijk niet goed: Hoe zal dat dan gaan gebeuren? Dat kan toch helemaal niet, ik heb wel een vriend, Jozef en ik wil wel met hem trouwen, maar nu ben ik nog niet getrouwd en ik kan nog helemaal geen kindje krijgen, Jozef en ik willen wachten tot we getrouwd zijn. Dit kindje zal geen kindje van Jozef zijn Maria, daar is geen sprake van, dit kindje zal het kind van God zijn. De Heilige Geest zal bij jou komen en de kracht van de Allerhoogste, de kracht van God zal als een schaduw jou bedekken. Wat een raar verhaal, Maria bleef verbaasd, de Heilige Geest, de kracht van God die net als een schaduw tot haar zal komen? Wat vreemd.
Maar de engel meende het serieus, het kindje dat geboren wordt, zal heilig genoemd worden Maria en dat is omdat het de Zoon van God is. Dan vertelt de engel nog iets heel moois aan Maria, hij vertelt dat haar familielid, Elisabeth ook in verwachting was van een zoon. Elisabeth was al wat ouder en iedereen dacht dat zij geen kindertjes kon krijgen en nu zou ze dus toch een kindje krijgen. De mensen dachten dat het onmogelijk was, maar het was dus toch mogelijk. Ze heeft al zes maanden een baby in haar buik, vertelde de engel. Bij God is niets onmogelijk, God kan het doen. Maria was blij, ze zei: Ik wil die Heer dienen, laat het maar gebeuren zoals Hij gezegd heeft. Dat had ze goed gezegd en zo gebeurde het. God zorgde ervoor dat Zijn Zoon, de Here Jezus ging groeien in haar buik.

Lucas 1:26-38