Ik heb geprobeerd om voor mezelf en voor kinderen op een rijtje te zetten wat dopen nu eigenlijk precies inhoudt. En ik weet dat er meerdere bijbelteksten te vinden zijn die uitleg geven over het dopen zoals Jezus ook gedoopt is. Maar het is niet mijn bedoeling om hier een hele bijbelstudie te gaan bedenken. Ik heb het puur even geprobeerd om eenvoudig uit te leggen zodat het voor kinderen duidelijk te maken is. Mensen kunnen het zelf aanpassen of dingen weg laten. Ik heb een poging gedaan zodat ik wat handvatten had omdat de vraag leefde bij de kinderen van de zondagsschool.

Kennen jullie het verhaal nog van die man uit Ethiopië? Deze man was op reis en onderweg was hij aan het lezen over de Here God, maar hij snapte er niks van. Toch zag God hoe deze man aan het zoeken was naar de waarheid, hoe deze man wilde leren van God en daarom stuurde God iemand die kon helpen, het was Filippus en zo kreeg deze man te horen wat God voor hem wilde doen en hij werd daar zo blij van dat hij gelijk gedoopt wilde worden, want hij geloofde echt met zijn hele hart… dus niets kon hem nog tegenhouden,  ze stopten bij het water en hij werd onder water gedompeld en gedoopt. En in de bijbel staat nog een verhaal over de Here Jezus die aan Zijn eigen vriend Johannes vroeg of hij Hem wilde dopen en zo gingen ze het water in en Johannes doopte de Here Jezus en gelijk kwam er een duif uit de hemel naar beneden en er klonk een stem, het was de stem van God. God vertelde dat dit Zijn zoon was. Maar weten jullie waarom dopen nu eigenlijk zo belangrijk is? Dat is omdat we allemaal goede en slechte dingen doen, omdat wij allemaal fouten maken en als wij zonder de Here God leven dan zijn die fouten heel gewoon, we doen ze wel maar we weten nog niet zo goed wat wel en niet kan, we leven gewoon zoals we zelf willen en trekken ons niks aan van de regels van de Here God die in de bijbel staan. Maar als je bij God wilt horen en een kind van de Here Jezus wordt dan wil je dat ook graag laten zien, dan wil je graag echt bij Hem horen. Eerst vraag je of Hij in je hart wil komen wonen, dat is heel belangrijk en als de Here Jezus eenmaal in je hart woont dan kun je Hem vragen of Hij je wil vergeven, dan vraag je of Hij alle foutjes die je maakte toen je nog niet helemaal bij Hem hoorde wil wegnemen en dat wil Hij doen en bij dopen dan laat je eigenlijk zien dat je helemaal nieuw wilt worden. Je laat zien dat je een kind van Hem bent en dat je dan ook net als de man uit Ethiopië wilt gaan in het water met je oude leven wat nog niet helemaal goed is en dat je dan met een nieuw leven weer omhoog komt zodat je helemaal van de Here God bent, schoongewassen. Natuurlijk worden de mensen die gedoopt worden niet echt gewassen, niet met een sopje van douchegel of zeep, nee ze worden van binnen schoongemaakt. Met dopen laat je zien dat anders wilt worden. In de bijbel staat het eigenlijk heel bijzonder, de Here Jezus is gestorven en in het graf begraven en toen… toen stond Hij weer op uit de dood en kwam weer uit het graf helemaal nieuw. Zijn vrienden herkenden Hem niet meteen, pas toen ze met Hem gepraat hadden begonnen ze Hem te herkennen en zeiden het is Jezus, Hij leeft, Hij is opgestaan uit de dood. In de bijbel staat dat wij eigenlijk als we de Here Jezus nog niet volgen, niet echt levend zijn. Bij dopen ga je eigenlijk in het watergraf, het is net alsof je oude leven sterft, dus dat gaat weg en je staat weer op uit het graf, net als de Here Jezus en je bent helemaal nieuw. Daarom laten mensen zich dopen omdat ze bij de Here Jezus willen horen, omdat ze opnieuw geboren willen worden en iedereen dat mag zien. Eerst hadden ze nog een lichaam die misschien nog wel een beetje vastzat aan de duisternis, aan de boze en nu hebben ze een lichaam die hoort bij het licht, bij God.