Ik ga jullie vertellen over Hemelvaart.

Hemelvaart is niet zomaar een feest, ja het gaat over de Here Jezus die naar de hemel ging en verdween achter de wolken, maar eigenlijk is het nog zoveel meer. De Here Jezus ging niet zomaar weg, Hij ging naar Zijn Vader in de hemel om een plekje voor jou en voor mij veilig te stellen. Hij ging erheen om te zorgen dat wij er ook kunnen komen, iedereen die Hem liefheeft, die van de Vader houdt en van de Here Jezus en in Hem blijft geloven die is welkom, die mag op een dag ook komen.De Here Jezus probeerde dit allemaal aan Zijn vrienden te vertellen. Toen Hij kwam uit het graf en opstond uit de dood, ging Hij met Zijn vrienden mee en sprak Hij over de dingen die zouden komen. Hij vertelde van Zijn Vader, Hij vertelde over de hemel en hoe heerlijk het zou zijn om bij God te wonen en Hij deed wonderen en liet zien hoe groot Hij was. Iedereen mocht zien en voelen dat Hij bijzonder was, dat Hij meer was dan de gewone mensen, dat Hij niet zomaar een man was, maar dat Hij een zoon van levende God was.

Ze hoorden alles wat ze moesten weten, alles over het Koninkrijk van God, Hij liep met hen rond, Hij was bij hen en Hij zat met hen aan tafel. En op een dag vertelde Hij aan de discipelen dat ze in Jeruzalem moesten blijven, ze mochten niet weggaan, ze moesten wachten tot ze zouden krijgen wat de Vader in de hemel beloofd had en waar de Here Jezus al over verteld had. Dat was niet zomaar iets… dat was de Heilige Geest. De Heilige Geest zou komen om hen te helpen, om hen kracht te geven, daar moesten zij op wachten. Ja en weten jullie wat hij hen nog meer vertelde, hij vertelde van Johannes de doper, Johannes doopte met water, de mensen gingen onder en kwamen weer boven en ze waren schoongewassen, maar straks worden jullie niet gedoopt met water, maar met de Heilige Geest en dat zal niet zo heel lang meer duren, wacht er maar op. De discipelen waren verbaasd ze stelden allemaal vragen aan Jezus, ze wilden van alles weten, maar Jezus zei dat ze dat niet allemaal hoefden te weten, ze zouden kracht krijgen van de Heilige Geest, daar ging het om, dat was belangrijk en dat hadden ze nodig. Wanneer de Heilige Geest komt, zullen jullie sterk zijn, want de Heilige Geest zal jullie helpen, jullie zullen vertellen van Mij en Mijn Vader in Jeruzalem, jullie zullen getuigen zijn, overal, niet alleen in Jeruzalem maar tot aan de uiteinden van de wereld, tot in de verste puntjes van deze aarde. 

Daar stonden ze, samen met Jezus op de olijfberg en Hij sprak met hen en Hij zegende hen en toen ging Hij omhoog, de lucht in naar Zijn Vader. Ze keken omhoog, ze waren verwonderd, ze bleven kijken tot Hij achter een wolk verdween en toen gingen ze terug naar Jeruzalem, ze bleven Hem prijzen, ze waren blij en ze gingen steeds naar de tempel om God te loven en bleven met zekerheid wachten op het wonder van de Heilige Geest. Dit was aan de ene kant een afscheid, maar wel een heel bijzonder afscheid want ze wisten dat Hij terug zou komen, op een dag zou Hij komen net zoals Hij gegaan was en zij zouden kracht ontvangen, dat had Hij verteld en dat zou Hij ook gaan doen, dat geloofden ze met zekerheid en dat wil Hij ook voor ons doen, kracht geven, kracht van de Heilige Geest.