advertentie google

PALMPASEN

Het is een mooie dag als de kinderen zich op deze Palmpasen zondag verzamelen op het schoolplein. Ze hebbeen allemaal hun Palmpasen stok bij zich. De juffrouw en de meesters moeten hier en daar de stokken weer repareren, vooral bij de jongens, want die hebben de stok als zwaard gebruikt. De meisjes hebben de Palmpasen stok netjes gehouden. PiepieMuis, Zus Konijn en Eekie Eenhoorn komen in hun mooiste lentejurk het schoolplein op lopen. Ze kijken naar al die andere kinderen er al even mooi uit zien. Ook hun Juffrouw Kitty Kikker ziet er heel erg mooi uit in haar groene jurk met roze vlinders.

De schoolbel wordt door meester de Uil geluid. Hij wacht tot iedereen is uitgekwebbeld.
Ahum, ahum, vandaag gaan we in optocht naar de Alle Dieren Kerk en onderweg zingen we: Palm Palm Pasen en als we de kerk in lopen zingen we: Als hij komt.
Dat lied zijn we al een paar weken aan het repeteren en de laatste keer klonk het erg mooi. Einde mededeling.
De kinderen gaan met z’n drieën naast elkaar staan. Groep 1 staat vooraan en de kinderen van groep 8 sluiten de rij.
Ze lopen het schoolplein af en beginnen te zingen.
Palm palm Pasen
Hei koerei
Over enen zondag
Dan krijgen we een ei
Een ei is geen ei
Twee ei is een half ei
Drie ei is een paasei.
Dat zingen ze twee keer en dan zijn ze bij de kerk. De koster heeft de kinderen al horen aankomen en staat ze buiten op te wachten. Meester de Uil loopt naar voren en praat even met de koster die weer de kerk in loopt. Even later komt hij weer naar buiten en zegt dat ze naar binnen kunnen lopen.

Meester de Uil loopt voorop en daarachter volgen de kinderen al zingend met hun Palmpasen stok in de hand. Ze zingen hun lied:
Jezus zal rijden op een ezel, als Hij komt.
Jezus zal rijden op een ezel, als Hij komt. 
We gaan Hem allemaal tegemoet, als Hij komt. 
We gaan Hem allemaal tegemoet, als Hij komt

We zullen met onze palmtakken wuiven
Als Hij komt, Gods Zoon!
We zullen met onze palmtakken wuiven
Als Hij komt, Gods Zoon!
Lof God, onze koning! Gods Zoon!

We zullen roepen: "Hosanna!" Als Hij komt.
 We zullen roepen: "Hosanna!" Als Hij komt.
Lof God, onze koning! Gods Zoon! 
De ouders en andere kerkgangers zitten met tranen in de ogen en beginnen spontaan te klappen. De kinderen doen meester de Uil na, als hij een diepe buiging maakt.
Dominee Kraai zegt dat hij ontroerd is door deze mooie binnenkomst van de schoolkinderen. Hij vraagt of de kinderen aan de zijkant op de stoeltjes willen gaan zitten dat zal hij vertellen, waarom het vandaag Palmpasen is. Hij begint met zijn verhaal.

Op Palmpasen vieren wij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is de zondag voor het paasfeest. Het is druk op de wegen want iedereen weet dat er vandaag wat gaat gebeuren. Vandaag komt hun Koning naar Jeruzalem. Ze weten niet dat Jezus zich helemaal geen koning voelt, nee, Hij weet dat Hij deze week gaat sterven en daarom is Hij wat bedroefd. Deze mensen denken niet aan lijden, nee, zij willen feest vieren. Hun koning komt naar de stad. Vlakbij het dorp Bethfagé, dat aan de helling van de Olijfberg ligt, ziet Jezus een ezelsveulen staan. Hij vraagt twee van Zijn discipelen om het veulen naar Hem toe te brengen. De discipelen zijn verbaasd, maar doen wat hun Meester vraagt.
Jezus gaat op het veulen zitten en zo gaan zij richting Jeruzalem. Daar staan wel duizenden mensen te juichen: “Gezegend zij de grote Koning, hosanna.
Die zondag is het begin van onze Stille Week. Met als dieptepunt de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag en als hoogtepunt de opstanding van Jezus op Eerste Paasdag.
Amen.

Na de kerkdienst gaat iedereen weer naar huis. De ouders van Piepie zeggen dat ze erg trots zijn op hun dochter. Piepiekijkt hun aan en zegt:
“Eigenlijk is het vandaag een feestelijke, verdrietige dag.”
Papa Muis trekt zijn dochter even tegen zich aan en zegt:
“Piepie, ik hoop dat het geloof in God en in jezelf nooit zal verdwijnen.”
Mama Muis is het daar helemaal mee eens en geeft Piepie nog een extra knuffel.