Wie was Mozes. God vroeg Mozes om zijn volk te gaan leiden. Wat zei Mozes? Hij zei dat kan ik niet. Gideon was een richter in Israel. Toen God hem vroeg om het volk te gaan leiden. Wat zei hij? Ik kom maar uit een kleine stam. Hij vroeg God om een bewijs dat God met hem zou gaan. Jesaja was een profeet. Toen God hem riep wat zei hij. Ik ben zondig en onrein. Ze hadden allemaal een smoesje.
Hoe is dat tegenwoordig als God ons iets vraagt om te doen? In de kerk moet heel veel werk gedaan worden bijv.
Wie zorgt voor de verwarming, doet het hek en de deur ‘s morgens open? Als er een lamp stuk is of iets anders, wie maakt het dan? Wie zorgt dat de tuin er netjes bij ligt? De kosters. Alle papiertjes op de grond en kruimeltjes die wij laten vallen of soms met vieze schoenen naar binnen lopen, wie maakt dat schoon? De zusters die door de week de kerk schoonmaken.
Wie zorgt dat de microfoon het doet en de liederen op de muur staan? Als we zingen hebben we muziek erbij, maar daar moeten ze wel voor oefenen. Wie zorgt dat we bijna elke week een info hebben? Er is geld nodig om van alles te kunnen betalen, wie haalt dat op? De collectanten. Maar het moet ook geteld en gestort worden. Er moet een boekhouding worden gemaakt, de rekeningen moeten betaald worden, wie doen dat? De penningmeesters. Elke week is er les wie verzorgd die? Ook staat er elke week een ouderling op het podium daarvoor wordt een rooster gemaakt. Elke week is er een predikant die op een rooster staat. Als we Heilig Avondmaal hebben, staat alles al klaar, wie verzorgd dat? De diaconie. Als er na de dienst koffiedrinken is, staan er ook weer mensen klaar die dat verzorgen. Als er een speciale dienst is wie maakt dan de foto’s?
Zien jullie dat er heel veel gebeurt in de kerk wat je bij de dienst niet ziet, maar wat heel belangrijk is.
We kunnen nog zo’n mooie kerk hebben, maar als de mensen in de kerk niet meewerken hebben we niets aan een mooie gebouw.
In de Bijbel staat dat wij de levende stenen zijn waar God een gemeente van wil maken. Dus als Hij ons vraagt; Wil je voor Mij werken, wat zeggen wij dan?
Of je nu jong of oud bent, God kan ons altijd gebruiken voor Zijn werk.
Sommigen zijn oud en kunnen niet meer zo goed lopen of goed zien, maar ze kunnen nog steeds voor God werken door altijd voor ons te bidden.
Weet je, zoiets is ook werken voor God, omdat we nogal eens koppig zijn en niet willen luisteren naar elkaar, dan is het goed om te weten dat er altijd mensen zijn die voor ons bidden dat wij gewillig worden om voor God te gaan werken, maar ook om met elkaar te gaan werken, want we hebben elkaar nodig. Weet je wat het belangrijkste is? Ik hoop dat jullie dat goed onthouden; We zijn allemaal nodig, het maakt niet uit welk werk je doet, want al het werk is nodig en maakt dat je een gemeente bent.