Ik ken een boek waar je van alles in kunt vinden. Een boek waaruit je veel kunt leren.

Het boek begint met de natuur, daarna over een volk en de geschiedenis ervan. Ook worden er allerlei raadgevingen gegeven over hygiëne, veilig voedsel en hoe je met elkaar hoort om te gaan.
Dan komen er allemaal koningen die ze beschrijven. Daarna staat er een echte roman in met een goede afloop. Daarna komen er gedichten.
Een boek met allerlei spreekwoorden en goede raadgevingen. Dan een boek met wijze raadgevingen. Ook een liefdes boek staat erin over twee geliefden.
Een boek waarin veel wordt geklaagd. Daarna boeken waarin de toekomst wordt voorspeld.

Dan boeken met een levensbeschrijving, met een duur woord heet dat een biografie.
Dan komen er boeken over de nieuwe kerk en voorschriften voor die kerk.
Tot slot een apart boek dat helemaal over de toekomst gaat en wat er dan gaat gebeuren.
Nergens vind je een boek waar zoveel verschillende dingen in staan die toch allemaal met elkaar te maken hebben. Jullie hebben het natuurlijk al geraden waar ik het over heb. Over de Bijbel.
Toch zijn er niet veel mensen die veel in de Bijbel lezen. In veel huizen vind je wel een Bijbel, maar meestal staat hij in de kast.
God vraagt van ons dat we naar Hem luisteren. Hoe kun je nu luisteren als je niet weet wat Hij van je wil?
Probeer daarom, zo jong als je bent, toch veel te lezen over Hem, want je hebt er je leven lang iets aan.