In de bijbel staat dat God voor de raven zorgt.
Wie weet wat een raaf is? Een hele grote zwarte vogel.
Hier in Nederland zijn ze er bijna niet meer, maar bijvoorbeeld in Australië zijn erg veel raven. Grote en kleine raven. De grote raaf is wel 52 cm groot met een hele grote snavel. Een raaf leeft van alles wat hem voor de snavel komt. Je ziet daar heel vaak raven op de weg zitten bij het lijk van een dier, maar een raaf plukt ook aan vuilniszakken om het eetbare eruit te halen. Zou de bijbel dat bedoelen als er staat God zorgt voor hen?
Nee, ik denk het niet. Het is in de natuur wel zo dat bij vleeseters de één de ander opeet als hij honger heeft is. Ik denk dat God in de tekst bedoelt maak je nu niet zo druk om allerlei dingen die minder belangrijk zijn of wat je toch niet kunt veranderen.
Als je bijv. sla of boontjes plant laat God ze groeien en kun jij ze opeten. Het koren, waar brood van gemaakt wordt, laat God ook groeien. Hoe druk we ons maken een plantje gaat er niet van groeien, de werkelijke groeikracht in de natuur komt van God.
De mensen denken dat zij het doen, maar God is toch echt de levengever aan alles wat groeit en bloeit. Wat we wel moeten doen als we een plantje planten is er water en/of mest bij doen. God vraagt van ons dat we doen wat we kunnen, maar voor de rest zorgt Hij.

God zegt tegen ons als jij je best doet om te leven zoals Ik dat graag wil dan ben je al druk genoeg en laat al het andere maar aan Mij over. Ik zorg niet alleen voor de natuur maar ook voor de mensen als ze Mijn hulp vragen.