Wie werd er 1000 jaar oud? Methusalem. Wie zei na de zondvloed dat de mensen niet ouder zullen worden dan 120 jaar? God.
Wie heeft van de biomedisch gerontoloog Aubrey de Grey gehoord.
Veel mensen weten niet eens dat zo iemand bestaat. Een gerontoloog is iemand die onderzoek doet naar het ouder worden van het lichaam.
Waarom vertellen we jullie dit? Dat is toch veel te moeilijk voor jullie? Nou deze meneer vertelt dat hij door zijn onderzoek tot de conclusie is gekomen dat mensen in de toekomst weer 1000 jaar oud kunnen worden. Moet je denken een paar duizend jaar later zijn onze lichamen nog altijd in staat om zo oud te worden. Deze meneer zegt, zonder dat hij dat bedoelt, dat wij eigenlijk veel ouder hadden moeten zijn. God heeft bepaald dat we niet meer ouder worden, omdat we anders veel te veel nare dingen bedenken als we geen rekening houden met Hem, net als de mensen van voor de zondvloed.
De bijbel is zo’n oud boek en velen zeggen dat het een sprookjes boek is, maar zonder dat de geleerden het willen, bevestigen ze steeds weer dat er meer is tussen hemel en deze aarde.
Jullie hoeven niet in een keer alles te weten over de Bijbel. Je begint met een peuterbijbel, daarna een kinderbijbel, dan een jeugdboekje en tot slot de Bijbel die de grote mensen hebben. Vraag maar eens aan de oudere mensen of ze alles al weten. We zijn eigenlijk nooit uitgeleerd. Al ben je oud er is nog zoveel te leren en te weten.
Kun je niet goed leren, dan zijn er altijd mensen die het je willen vertellen. Er zijn mensen die heel goed weten waar iets staat in de Bijbel en echt studeren, het ene boek na het andere. Toch is goed luisteren belangrijk voor iedereen, maar ook zelf leren om te weten dat ze je geen sprookjes vertellen is heel belangrijk.
De Here Jezus heeft gezegd dat wij moeten geloven als een kind. Voor oudere mensen is het daarom belangrijk dat we bij de Bijbel blijven en niet allerlei geleerde boeken erbij halen. Toen Jezus op aarde was studeerde Hij ook in de toen bekende Bijbelboeken. Hij zei heel vaak “Er staat geschreven”.
Hij wist wat er in de Bijbel stond. Als Hij dat belangrijk vond is het voor ons ook belangrijk.