Wie is er wel eens bang geweest. Ben je soms ook bang voor een bepaald
dier? Voor mij is dat een paard omdat hij schichtig kan zijn en hij is heel
erg sterk en groot. Kan op hol slaan en dan weet hij niet wat hij doet. Ik
heb dat een paar keer meegemaakt……… (Vul hier het dier in waar u bang
voor bent en waarom).
Ken jij iemand uit de Bijbel die ook bang was?
Adam en Eva voor God, Kain nadat hij zijn broer gedood had en God zei
dat hij weg moest vanwaar hij nu woonde. Hij was bang omdat andere
mensen hem wilden doden.
Jacob werd bang voor de woede van zijn broer Esau en vluchtte weg.
Jozef toen hij in de put zat en verkocht werd aan de mensen van de
karavaan.
De mensen van Jericho toen het volk Israel om de stad heen trok.
David die bang werd voor de wraak van zijn zoon.
Zo zijn er veel mensen die angst hebben gehad.
De discipelen toen ze in de storm op het meer waren en dachten dat ze
zouden verdrinken.
Toen Jezus vlak voor zijn sterven in de tuin van Getsemane bad tot God
was Hij ook erg bang voor wat er ging gebeuren.
Wat doe je als je bang bent?
Jullie gaan naar je mama of papa en zeggen waar je bang voor bent. Dan
kunnen zij je geruststellen. Maar als je ouder wordt dan ga je vaak naar
iemand die je vertrouwd en praat over je angst.
De beste raadgever is nog altijd God want Hij weet waarom we bang zijn
en Hij wil en kan ons helpen.
Hij heeft altijd tijd voor ons en wil altijd naar ons luisteren. Hij houdt van
ons daarom helpt Hij.