Ik wil graag vertellen over de dag dat het pinksterfeest was, want weet je op die dag waren de vrienden van Jezus bij elkaar. En opeens kwam er uit de hemel een geluid en het klonk alsof het ging waaien, het klonk als een rukwind, zo heel onverwachts een windstoot en het hele huis werd ermee gevuld. Boven hun hoofden kwamen vlammen en Gods Geest kwam zomaar binnenin hun wonen, weten jullie hoe dat te merken was? Ze begonnen te praten in andere talen. Op dat moment waren ze in Jeruzalem en in Jeruzalem woonden heel veel mensen die eigenlijk uit andere landen kwamen en deze mensen konden het ineens verstaan. De mensen waren verbaasd want ze wisten dat de leerlingen van Jezus allemaal uit Galilea kwamen en dat zij dus eigenlijk helemaal geen andere talen kenden. Hoe was dit nu mogelijk? Hoe konden zij dan de taal spreken van de mensen die ergens anders vandaan kwamen? Deze mannen konden ineens verstaan wat de vrienden van Jezus vertelden, ze hoorden ineens spreken over God. Ze vroegen zich af wat er aan de hand was, anderen maakten er grapjes over en opmerkingen, ze zeiden dat de vrienden van Jezus teveel zoete wijn hadden gedronken, maar dat was niet zo, dat kan ik jullie met zekerheid vertellen, nee hoor, Gods Geest was in hen komen wonen. Nu was het een echt pinksterfeest.

Tussen de vrienden van Jezus was ook Petrus en hij vertelde dat het niet door wijn kwam, ze waren niet dronken, maar wat er nu gebeurde was eigenlijk al veel eerder verteld, de profeet Joël had het allang verteld, God zou de Heilige Geest sturen en dan zou het te merken zijn, er zouden wonderen gebeuren en mensen zouden dingen gaan zien en horen en vertellen. Petrus vertelde dat Jezus gestorven was en begraven en dat Hij toen naar de hemel gegaan was om naast de Here God op de troon te gaan zitten en daarna zou Hij Zijn Heilige Geest sturen, zo was het gezegd en de Heilige Geest zou komen om kracht te geven aan de mensen, om ervoor te zorgen dat ze zouden durven te spreken van de Here God, het zou ervoor zorgen dat hun verdriet weggenomen werd en dat ze weer vreugde zouden voelen en warmte en een brandend vuur in hun hart zouden krijgen, dan zouden ze niet inslapen, niet zwak worden, maar sterk en wakker en vol liefde en blijdschap voor de Here God, dat hadden ze allemaal nodig. Petrus vertelde het aan iedereen: Dat is wat er hier ook gebeurt! Dat is wat jullie nu zien!

De mensen die het hoorden voelden het tot diep in hun hart en ze vroegen, wat moeten wij doen om dit ook te krijgen en Petrus zei, gewoon je hart aan de Here Jezus geven en je laten dopen, dan zullen alle foute dingen in je leven vergeven zijn en dan zul je ook de Heilige Geest krijgen. En weet je… alle mensen die geraakt werden door deze woorden lieten zich dopen en dat waren er wel 3000, veel hè? Deze mensen bleven doen wat de leerlingen van Jezus hadden verteld en ze bleven doorgaan en op de Here Jezus vertrouwen, er gebeurden heel veel wonderen omdat de vrienden van Jezus daarvan bleven vertellen en deden wat de Here Jezus van hen vroeg. Zij gingen aldoor naar de tempel om in het huis van God te zijn en ze waren blij en loofden God, het was feest in hun hart en de mensen vonden het goed wat de vrienden van Jezus deden en nog veel meer mensen kwamen om ook een  kind van de Here Jezus te worden en te doen wat Hij van hen vroeg. En ook voor ons is het belangrijk dat de Here Jezus in ons hart woont en dat wij doen wat Hij van ons vraagt en als Zijn Heilige Geest door ons hart komt waaien, zal het vuur gaan branden, het vuur van de Heilige Geest.

Dit verhaal is gebaseerd op Handelingen 2   NBG vertaling