Op zich denken mensen misschien wat is de bedoeling, wat wil ze hiermee zeggen en ik hoop dat ik dat over kan brengen. De wereld, de mensen hadden hoop nodig, uitkomst, geopende deuren, nieuwe wegen, een toekomst. Gods liefde voor de mensen was enorm, het was en is groot en Hij toonde dat vanuit Zijn oneindige liefde, vandaar het hart als basis. Hij stuurde Zijn enig geboren Zoon als redding en daarvoor was een offer nodig, de kruisdood, maar tegelijkertijd werd ons daarmee een nieuwe toekomst geschonken, redding en eeuwig leven, geopende deuren. Deuren die leiden tot de eeuwigheid. En natuurlijk zijn bij deze knutsel de deuren niet direct nodig, het kan ook als poort maar ik heb geprobeerd om een doorgang aan te geven, een doorgang naar de eeuwigheid enkel en alleen mogelijk vanwege het offer van Jezus welke Hij bracht aan het kruis. De duif kwam er als toeval bij, je kunt dit zien als Jezus die Zijn geest in handen van God beval of de Heilige Geest die neerdaalde op de mensen die de weg gaan die Hij ons aangereikt heeft.Deze knutsel is gemaakt van 80 grams printerpapier.
Het is een basisblad met daarop het hart en de basistekening en een blad met daarop het kruis en de deuren. De deuren zijn niet direct nodig, mensen kunnen kiezen om de plakflapjes in de poort weg te knippen en geen deuren toe te voegen. 

Werkbeschrijving:

-Kleur de basisplaat in
-Kleur de losse onderdelen op blad 2 in
-Knip de onderdelen op blad 2 uit
-Ik heb in de hoekjes met rode streepjes aangegeven waar ingeknipt moet worden om de plakstroken te kunnen vouwen.
-vouw de plakstroken en zijkanten op de vouwlijnen naar achteren
-knip het poortje eruit, laat de plakstroken voor de deuren wel aan het kruis vast
-Doe lijm op de plakstroken en lijm nu het kruis over het kruis van de basisplaat heen
-In de opening van het kruis zitten twee plakstroken, vouw die naar je toe. Neem een deurdeel, vouw deze dubbel op de vouwlijn, doe nu aan de binnenzijde aan beide kanten lijm, schuif het geheel over de plakstrook aan het kruis. Je lijmt dus de strook aan het kruis tussen de deurdelen. Dit doe je ook bij het deurdeel voor de rechterkant. 

(mensen die een poort mooier vinden kunnen de deuren weglaten en de lijmstrookjes aan het kruis wegknippen) 
(mensen die het kruis liever gewoon met dubbele plak voor het kruis langslijmen kunnen alle plakstroken wegknippen, maar ikzelf kies voor de diepte)

DOWNLOAD WERKBLAD