Dit knutselwerkje hoort bij het verhaal van Gideon Richteren 6:1-24

Het verhaal gaat over de Israëlieten die al zeven jaar achter elkaar werden aangevallen door de Midjanieten. De Midjanieten namen alles van hen af, ze namen alles wat op het veld stond en ze lieten niks voor de Israëlieten over, nog geen schaap, echt helemaal niets. De Israëlieten verstopten zich in grotten en ze riepen God om hulp, gelukkig luisterde God naar de mensen, Hij stuurde een profeet. Wanneer je dat verhaal goed leest dan is het overduidelijk dat God een boodschap heeft voor de Israëlieten en niet alleen voor hen maar ook voor ons, Hij wil dat we Hem dienen en volgen en dat we niet achter afgoden aangaan en dat we geen verkeerde dingen doen, want dan gaat het niet goed met ons. In dit verhaal ontmoetGideon een engel en die engel zegt hem dat Gideon de Midjanieten zal verslaan omdat God met hem is. Gideon wil een teken en maakt eten klaar, ongezuurde broden en een geitebokje. Wanneer Gideon dit meeneemt naar de engel toe, zegt de engel dat hij het op de rots moet leggen en zodra de engel met zijn staf het eten aanraakt komt er vuur uit de rots omhoog en al het eten wordt verteerd. Ik heb het verhaal natuurlijk niet volledig uitgewerkt, het staat in diverse kinderbijbels, maar het is ook goed om zelf het verhaal eens na te lezen.Wat ik met dit werkje heb gedaan is natuurlijk een basisplaat maken. Daarop zie je Gideon en de engel en de boom waaronder de engel volgens het Bijbelverhaal zat. Als extra onderdelen heb ik de rots getekend en een vuurtje. Het is de bedoeling om de basisplaat in te kleuren. De rots op de basisplaat hoeft niet ingekleurd te worden want daar hebben we een losse rots voor die we ervoor langs plakken. Kleur de vlammen en de losse rots op het tweede blad in. Knip de rots en de vlammen uit en knip ook het vlakje op de basisplaat uit waarop uitknippen geschreven staat. Nu steek je het onderdeel met de vlammen door de opening heen, de vlammen moeten natuurlijk op de voorkant te zien zijn. Vouw de zijvlakken van de losse rots naar achteren toe (op de stippellijnen) en plak de rots op de plakstroken van de basisplaat. Het vuur hangt nu achter de rots, wanneer je aan de achterkant van de basisplaat de onderste strook van het vuurplaatje vastpakt en omhoog duwt schuift het vuur voor het eten langs.

DOWNLOAD WERKBLAD