Dit werkje heb ik op verzoek gemaakt. Het hoort bij Numeri 20:1-13.
Het gaat over het volk van God dat door Mozes en Aäron uit Egypte de woestijn in is gebracht en daar beginnen de mensen te mopperen. Eigenlijk hadden ze het zo slecht nog niet in Egypte, ze hadden eten en drinken en nu lopen ze in die woestijn en ze komen veel dingen tekort. Mozes en Aäron zoeken het aangezicht van God en vragen Hem om hulp. Hij zegt dat ze naar de rots moeten gaan en tegen de rots moeten spreken en dan zal er water komen voor het volk en de dieren. Toch doen zij het net even anders, Mozes slaat met de staf op de rots. De staf moest hij wel meenemen van God naar de rots, maar op de rots slaan heeft God het niet over gehad. Nu is God toch wel teleurgesteld en zegt dat Mozes zelf het beloofde land niet binnen zal gaan.
-DOWNLOAD WERKBLAD

Wat mij bij het zoeken naar een idee en informatie over het bijbelverhaal wel opviel was dat niet iedereen even zeker was van de reden waarom God teleurgesteld was. De één dacht vanwege het tweemaal slaan op de rots en weer een ander dacht omdat ze niet goed luisterden naar God. Ik zag op een gegeven moment iets wat mij wel aansprak. Ze moesten spreken tegen de rots, dat zeker en dan zou God water geven, maar wat in het verhaal zo bijzonder is, is dat Mozes zegt tegen het volk: Zullen wij uit deze rots water laten komen? (NBG) Hij zei niet moet God water geven uit deze rots bijvoorbeeld. Alsof hij en Aäron de macht hadden om het te doen.  We moeten ook zelf nooit vergeten dat als God iets doet Hij ook die eer verdient. Het is niet eigen kracht waarin wij leven, maar in Zijn kracht. Op zich ga ik verder het verhaal niet uitgebreid behandelen, maar ik hoop dat dit werkje bruikbaar zal zijn voor velen.

Beschrijving:

In de pdf heb ik twee versies en een kleurplaat staan.
Versie 1 is iets uitgebreider, daar stroomt het water bij wijze van spreken uit de plaat, dus over de onderlijn heen en wordt Aäron links onder in de hoek bevestigd.
Versie 2 is eenvoudig, daar hoeft alleen de waterval op gelijmd te worden

-kleur het basisblad (pagina 1 van de pdf) in
-Kleur ook de onderdelen op blad 2 in om er voorlangs te plakken
-knip de onderdelen uit, vouw de plakstroken van het plaatje met Aäron naar achteren
-Doe lijm op de plakstroken en lijm het linksonder in de hoek van de basisplaat
-Maak een gleuf op de plek/lijn in de rots en schuif nu het water er doorheen en lijm het aan de achterzijde op gewenste hoogte vast.

-Kleur de basisplaat van blad 3 van de pdf in
-Kleur de waterval in op blad 4 van de pdf
-knip de waterval uit
-vouw de plakstroken naar achteren
-doe lijm op de plakstrook
-lijm de bovenlijn van de waterval tegen de lijn op de rots.
-lijm nu de plakstrook aan de onderzijde van de waterval tegen de onderlijn 

ik heb zelf een gleuf gemaakt onderin de plaat langs de onderlijn en de plakstrook er doorheen geschoven en aan de achterzijde bevestigd. Ook kan gekozen worden om de basisplaat gewoon uit te knippen, er zit immers en lijn omheen en dan de waterval er op te plakken.

-DOWNLOAD WERKBLAD