Dit knutselwerkje hoort bij het verhaal over Gideon en de Midjanieten. Dit verhaal kunnen jullie vinden in Richteren hoofdstuk 7:9-23.
Het gaat over Gideon die van God de opdracht kreeg om met zijn leger van 300 mannen de Midjanieten te verslaan. De Midjanieten zijn met duizenden mannen en vele kamelen en het is voor Gideon niet gemakkelijk om zomaar het kamp binnen te vallen en gelukkig mocht hij van God eerst even heengaan om te kijken en het legerkamp te verkennen en God beloofde dat Gideon dan iets zou horen waardoor hij zou weten dat het goed zou komen. Gideon ging eerst het legerkamp verkennen, samen met een dienaar sloop hij dichterbij en hij hoorde twee mannen met elkaar praten, de ene man vertelde aan de andere dat hij een droom had gehad, een hele vreemde droom over een gerstebroodkoek welke het kamp binnenrolde en de tent omver keerde. De andere man begreep gelijk wat de droom betekende en zei dat dit het zwaard vanGideon was, want God had Midjan en de hele legerplaats in handen van Gideon gegeven. Voor Gideon was dit goed nieuws, zelfs de Midjanieten waren bang voor hen dus konden ze gerust aanvallen. Hij boog zich neer en ging God aanbidden, daarna ging hij snel weer terug naar de legerplaats van Israël. Hij riep de mannen bij elkaar en verdeelde ze in drie groepen, ze kregen horens en lege kruiken, in de kruiken moesten ze hun fakkels houden. Daarna gingen de groepen elk een kant op en omsingelden het kamp van de Midjanieten, de mannen moesten heel goed op Gideon letten en precies zo doen als hem. Zodra Gideon bij de rand van de legerplaats kwam gaf hij het teken en begonnen alle mannen net als Gideon op hun horens te blazen, de kruiken gooiden ze stuk en ze hieven met hun linkerhanden hun fakkels in de lucht en ze riepen: Voor de Here en voor Gideon. Ze deden verder niets en bleven zo staan terwijl de Midjanieten wakker schrokken en in paniek elkaar aanvielen en op de vlucht gingen. God had alweer laten zien Zijn grootheid en almacht.


Dit knutselwerkje bestaat uit een basisplaat en een tentje die op de basisplaat geplakt moet worden.
Kleur alle onderdelen in. Knip vervolgens het tentje helemaal buitenom uit.
Vouw de vouwlijnen (stippellijnen om). De vlakken naar achteren vouwen.
Plak eerst de plakstrook met het nummertje 1 erop achter de rechterzijkant van de tent
Knip nu de stippellijn in het midden van de tent in, knippen tot exact boven aan de stippellijn. (je knipt dus een gleuf in hetmidden)
Plak vervolgens de andere twee plakstroken op de plakstroken van de basisplaat
Nu kunnen de kinderen zelf kiezen of ze de flappen van de tent nog om willen vouwen naar buiten toe (zie foto) of dat ze hetzo dicht laten en gewoon even openen als ze in de tent willen kijken.

DOWNLOAD WERKBLAD