Toen ik met herfstknutsels aan de slag ging en die van mij op pinterest had gezet kreeg ik steeds meldingen in de mail over andere knutsels en daarbij plaatjes van uilen. Ik ging rondzoeken wat een uil nu eigenlijk te maken heeft met het evangelie, waarom gebruiken mensen bij kinderwerk juist die uil. Ik kon me er niet zo heel veel bij voorstellen, maar tijdens het zoeken zag ik dat de Grieken bijvoorbeeld de uil als symbool van wijsheid zien. Ik moest vervolgens ook denken tijdens een paar tekeningen aan de fabeltjeskrant waar vroeger kinderen veel naar keken. De uil in fabeltjeskrant kwam ook over als een dier die veel wist en verstandig was. Maar evengoed zie ikzelf een uil toch ook als een dier die juist in de nacht actief op zoek gaat naar voedsel.

Bij deze uil/deze knutsel heb ik de nadruk geprobeerd te leggen op het zoeken van God, bidden,vragen, Zijn kennis, Zijn woorden tot ons nemen.
Dit is een staand model die je ook op kunt hangen als je er een touwtje aan zou bevestigen.


DOWNLOAD WERKBLAD Nederlands 

DOWNLOAD WERKBLAD English 

Een uil kan zien in het donker wat voor andere dieren verborgen blijft. Als je dat neemt voor de wijsheid dan zou je inderdaad zo kunnen stellen als je het vertaalt naar mensen. Zien wij in het donker datgene wat voor anderen verborgen blijft? Zien wij -nu de duisternis toeneemt in de wereld en mensen steeds slechtere dingen gaan doen- nog steeds de dingen die voor velen verborgen lijken te zijn? En wie geeft ons dan dat zicht? Wie zorgt ervoor dat onze ogen ook in het donker zullen zien? Maar aan de ene kant dus die uil die wijsheid vertegenwoordigt en aan de andere kant een dier dat in het donker tot leven komt. Ik ben nu gewoon even mijn gedachten rond dit thema WIJSHEID en het gebruik van de uil aan het neertypen richting jullie. Soms duurt het even voordat ik alles voor mezelf op een rijtje heb.

De wijsheid van de uil komt door groei, door vallen en opstaan, leren.
Ik gebruik ook hier even het gezegde: Elke wijze uil begon ooit als uilskuiken.
Wij zijn net die uilskuikens, we beginnen aan een reis, een groeiproces en we doen soms nog domme dingen, maken verkeerde keuzes, vliegen de verkeerde kant op bij wijze van spreken, maar uiteindelijk volgen we ons voorbeeld en worden we verstandig en nemen we wijsheid tot ons en delen dit ook met anderen. Maar als we naar onszelf kijken waar krijgen wij de wijsheid vandaan? Ik heb een kinderen en van die kinderen ging al  heel jong uit zichzelf  lezen, uit zichzelf rekenen en hij pakte de kleine bosatlas en kende alle bootverbindingen en kende van elk kind uit de buurt het nummer op het nummerbord van de auto en het huisnummer. Dit kind was al vrij jong goed in leren en uitzoeken en ontdekken, hij was slim, maar aan de andere kant ook onhandig. Je kunt slim zijn en toch struikelen over alles wat op de grond ligt bij wijze van spreken.
Maar wijsheid is dat je verstandig bent in wat je zegt en wat je doet en dat je er goed over nadenkt en de wijsheid van deze wereld is niet hetzelfde als de wijsheid van de Here God. De woorden van deze wereld kunnen nooit op tegen de woorden van God. De wegen in deze wereld zullen ons nooit brengen bij de Here God. Veel mensen om ons heen snappen dat niet, begrijpen niet waarom wij de Here God volgen, waarom wij ontzag hebben voor Hem. Veel mensen vertrouwen op de kennis van wetenschappers bijvoorbeeld, maar niet op dat wat God ons wil leren en wat in die bijbel staat. Salomo wordt in de bijbel genoemd als een wijze man en waar kreeg hij dat vandaan? Salomo kreeg in een droom de vraag van God: Wat zal Ik u geven? Salomo wist dat hij jong was en nog veel moest leren. Hij wist dat hij voor Gods volk moest zorgen, dat hij daar de verantwoording voor droeg om hen te leiden, Samuel wist dat hij het niet uit zichzelf kon. Hij zei tegen de Here God: Geef mij een opmerkzaam hart zodat ik het ken tussen goed en kwaad. God waardeerde die keuze van Salomo en Hij zei omdat je niet hebt gevraagd om veel geld, niet om een lang leven, niet om het leven van je vijanden, maar om inzicht geef Ik je een wijs en verstandig hart zoals nog niemand voor u geweest is en ook na u zal er niemand zo wijs en verstandig zijn. En Salomo luister: Zelfs wat je niet gevraagd hebt zal Ik aan je geven: Rijkdom en eer. En als je op Mijn wegen blijft wandelen en mijn geboden en inzettingen bewaart (net als je vader David) dan zal Ik je ook nog een lang leven geven. En toen werd Salomo wakker, het was een droom, maar niet zomaar een droom en dat wist Salomo en hij bracht brandoffers en vredeoffers en zorgde ook nog voor een feestmaal voor al zijn dienaren. En God ging echt doen wat Hij gezegd had in die droom. Salomo nam wijze beslissingen, met de wijsheid die God hem gegeven had wist hij ook bij ruzies te zorgen dat de waarheid boven tafel kwam. En overal vandaan, uit alle volken kwamen mensen om de wijsheid van Salomo te horen. Alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid hadden gehoord wilden het met eigen oren horen en kwamen.

Nog een paar teksten en de bovenste Spreuken 2:6 heb ik ook op de knutsel gezet:

Spreuken 2:6

Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Wat uit de mond van de Here komt zou ook uit onze mond moeten komen. Kennis van Zijn woord, verstandigheid. Het is verstandig om Hem te volgen, verstandig om Zijn woorden te leren, wijs om ontzag te hebben voor de Here God.

-----

Jakobus 1:5

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

En deze tekst laat ook zien dat wij soms in wijsheid te kort kunnen schieten, maar we mogen God erom bidden en dan zal Hij geven.

Het werkblad bevat 2 pagina's

-op blad 1 de uil om te vouwen
-op blad 2 de vleugels, snavel en pootjes om eraan te plakken

Werkbeschrijving:

Ik heb 80 grams printerpapier gebruikt.

-Print de gewenste bladen uit
-Kleur alles in
-Knip de onderdelen uit
-Doe lijm op het lijmvlak van de uil op blad 1 en laat de uil nu rondlopen door het lijmvlak achter het andere linker uiteinde van de uil te plakken.
-Lijm nu de vleugels links en rechts en lijm vervolgens de punten van de vleugels tegen elkaar aan in het midden zodat het lijkt of de uil bid
-Vouw de gestippelde vlakjes van de snavel naar achteren en doe er lijm op en lijm ze over elkaar heen en probeer de snavel iets bol te laten staan. Lijm nu de snavel op de uil (dit hoeft niet, maar mag.)
-Doe lijm op de lijmvalkken van de pootjes en lijm ze nu aan het lijfje vast. (lijmvlakjes aan de binnenkant van het lijfje plakken zie foto)

DOWNLOAD WERKBLAD Nederlands 


DOWNLOAD WERKBLAD English