Ik las ergens de uitspraak: Wees wijs met wijsheid. Als ik dat zelf even omzet dan denk ik aan: Wees verstandig of ga verstandig om met wijsheid. Maak verstandige keuzes.

Ik ben eerst maar eens gaan zoeken naar bijbelteksten die misschien zouden kunnen passen bij de richting die ik op wil met deze knutsel.
Natuurlijk is deze knutsel te gebruiken bij het verhaal over Salomo en hoe hij wijsheid kreeg van God, en de rest, waaronder rijdom, uiteindelijk kreeg zonder dat hij erom hoefde te vragen. Hij mocht alles vragen maar verkoos wijsheid.
En wat Salomo deed was Gods wegen volgen, Zijn woorden bewaren, en het volk ook wijzen op God.
En in Spreuken 4:5 zie je o.a. hoe aangegeven wordt dat wij wijsheid moeten zien te krijgen, inzicht en vooral niet vergeten de woorden uit Gods woord en we moeten ook niet afwijken van die woorden. Waar vinden wij die woorden van God? Gelukkig zijn er vele dienstknechten van God geweest die Zijn woorden hebben bewaard en ook opgeschreven. Gelukkig kunnen we nog steeds lezen in Gods woord en zien wat Hij voor ons in petto heeft. Gelukkig mogen we de kinderen vertellen dat God er is en dat Hij ons allemaal liefheeft en wijsheid wil geven. Het gezegde dat elke wijze uil eerst een uilskuiken was blijf ik grappig vinden. Als iemand iets doms doet zeggen we wel eens: Uilskuiken. Maar die persoon die toen iets doms deed kan ook groeien en wijs worden. Van onze fouten leren we en hoe meer voedsel we tot ons nemen hoe sterker we worden, hoe groter we groeien. Maar van het voedsel wat God ons geeft, van Zijn woorden van wijsheid, zullen we groter, sterker en beter worden en met zekerheid ook wijzer.


DOWNLOAD WERKBLAD WEES WIJS Nederlands 

DOWNLOAD WERKBLAD BE WISE English 

In Psalm 19:8 staat o.a. De wet van de Here is volmaakt, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige, ik gebruik de NBG vertaling want in NBV staat niet onverstandige maar eenvoudige en dat zou ikzelf niet bij kinderen gebruiken. Een kind die niet goed kan leren kan eenvoudig zijn in woordgebruik, maar mensen zijn soms ook eenvoudig in hun doen en laten, in wat ze kiezen enz. Ik zie dat zelf anders dan onverstandig. Ik denk dat iemand die niet de wijsheid van God zoekt en niet Zijn wegen gaat en die Zijn wetten niet zal bewaren onverstandig is. Die is niet eenvoudig, maar onverstandig en God wil wijsheid geven aan de onverstandige en wat zal dan gebeuren? Ja dan zal die onverstandige ineens verstandig worden. Net als bij dat gezegde over het uilskuiken. Het uilskuiken is eerst nog jong en moet nog veel leren en is nog onverstandig, maar het groeit op tot een wijze uil. De Here God wil ook dat wij verstandig worden en wijsheid krijgen zodat we zullen veranderen, rein zullen worden, vriendelijk, dat we omzien naar anderen enz. En ja ik kan nog heel wat wijsheid gebruiken en kan nog genoeg groeien, want soms ben ik ook onverstandig, maar gelukkig weet ik dat ik God kan vragen om mij te helpen, om kennis te krijgen van Zijn wil en woord en door te lezen in de bijbel en dichtbij Hem te leven.
Ik hoop dat de knutsel bruikbaar is en wil bij deze knutsel vooral wijzen op een opdracht: Wees wijs en daarbij de bijbel aanleveren als een soort hint, want wat hebben we nodig om wijsheid te krijgen? Ja Gods woord.

Ik geef nog een paar bijbelteksten mee:

Spreuken 4:5
Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
-----
Spreuken 13:20
Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
----
Psalm 19:8
De wet van de Here is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis van de Here is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. (eenvoudige staat in NBV)
------
Jakobus 3:17
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Het werkblad bestaat uit 3 pagina's
Op blad 1 de basis - het lichaam van de uil
Op blad 2 een bijbel en vleugels die je eromheen kunt vouwen
Op blad 3 ook een bijbel en vleugels (dit keer in blader vorm zonder vouwlijn)

Ik hoop dat jullie snappen dat ik niet zowel de engelse als ook de nederlandse knutsel aldoor in elkaar kan gaan zetten, dat kost teveel aan tijd, maar ik probeer dat wat af te wisselen, de ene keer Engels en de andere keer Nederlands en soms vergis ik me en is het van beide een beetje. Wel probeer ik als het mogelijk is beide talen als tekst op het werkblad te zetten, maar mijn engels is niet perfect, dus ik hoop dat het klopt.

Werkbeschrijving:

Ik heb 80 grams printerpapier gebruikt.

-Print de gewenste bladen uit
-Kleur alles in
-Knip de onderdelen uit
-Vouw de vleugels van blad 2 op de vouwlijn naar achteren of gebruik bijv. echte bladeren
-Doe wat lijm aan de bovenzijde van de vleugels (op de zijde waar de veertjes getekend zijn
-lijm de vleugels links en rechts vast aan de uil
-doe nu links en rechts wat lijm op de bijbel (onderin de hoeken heb ik gekozen) en lijm de bijbel vast tussen aan de binnenkant van de vleugels. 
Bij de echte bladeren heb ik de bijbel in het midden wat gevouwen en er gewoon achter gelijmd.