Eigenlijk had ik dit werkje bedoeld voor moederdag maar ik had ook al een idee om iets te doen met de bijbeltekst uit Openbaring 3:20, daar staat: Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met Hem houden en hij met Mij.

J

Dat is toch een prachtige tekst. De Here Jezus wil bij ons binnenkomen, Hij klopt aan de deur van ons hart en wil samen met ons zijn, bij ons zijn en met ons eten. Deze tekst is belangrijk, want als Jezus binnenkomt en je zit met Hem aan tafel dan deel je eigenlijk al heel veel, je praat met elkaar, je bidt voor wat je ontvangt, je bent echt samen, niet op afstand, maar heel dichtbij.
Ik zie het zo voor me de Here Jezus die mij Alie uitnodigt om met Hem te eten en Hij heeft zelfs eten mee om te delen want eigenlijk is Hij het Levende Brood en als dat levende Brood mijn leven vult, mijn hart vult, mijn gedachten vult dan zal ik blij zijn en zal ik het uitdelen, het brood breken en nuttigen met de mensen mij heen.

Toen de verloren zoon naar huis kwam stuurde zijn vader hem niet weg maar zorgde voor een feestmaal, het was feest zijn kind was gekomen, eens verloren, maar nu gevonden. En zo is het ook als wij de Here Jezus toelaten, als wij de deur openen en naar Hem toe komen, dan mogen wij feest met hem vieren. Genieten van dat wat Hij ons geeft, ons voeden met Zijn woord. Hij, het Levende Brood is naar ons toegekomen en wij mogen ervan genieten. We mogen proeven wie Hij is, we mogen ons laten vullen met dat voedsel en we zullen groeien en het leuke is - en daarom gebruikte ik de picknickmand - bij een picknick neem je vaak anderen mee, je gaat ergens heen en in de natuur zit je dan heerlijk in alle rust en open je die mand en je deelt het met elkaar, met je gezin, met je vrienden, met je familie, met de mensen die je liefhebt. Als wij van het Levende Brood nemen en Jezus bij ons binnenkomt en maaltijd met ons heeft dan kunnen wij dat ook weer delen met anderen.

Maar denk gewoon eens aan het eten, aan brood, we eten het iedere dag, ik eet het zelf 's morgens en 's middags, maar het vult niet, wel even, maar na een tijdje moet ik toch weer eten om vol te zijn. Maar Jezus zegt: Het echte brood ben Ik. Eigenlijk is Hij alles wat je nodig hebt om geen dorst meer te hebben en geen honger, alles om te kunnen groeien en sterk te worden. We hebben het dan niet over gewoon eten en drinken dat zal nooit voldoende zijn, zonder dat zullen we sterven, maar zonder de Here Jezus als levend brood zullen we ook verloren gaan, we hebben het levende brood nodig om eeuwig leven te ontvangen. Als we Hem hebben, hebben we levend water en levend brood en zullen we het leven hebben tot in eeuwigheid.

Er is nog een bruikbare tekst bij dit thema:
“Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.” (Joh. 6,32-34).
Het is de Here Jezus die uit de hemel is gekomen en ons leven heeft gegeven. Er staat ook dat wie in Jezus gelooft nooit meer honger zal hebben, dat is natuurlijk ook weer net als met het levende water, het vult en is voldoende om genoeg te hebben voor altijd. 

Ik zit zelf nog wel even met het compleet krijgen van wat ik wil zeggen, maar ik hoop dat ik hiermee dingen aanreik waar jullie mee verder kunnen. In de mand hebben we de schijf van 5 proberen te benaderen door er een mini kaasje in te stoppen, een worstje, een snoeptomaatje, een theezakje, en een broodpakketje (soepstengeltjes mini in folie verpakt) en als extra bij de moederversie even een snoepmuisje. Dit was als aanvulling op het gedichtje waarin ik heb meegegeven dat als de kat van huis is de muizen feestvieren en genieten van het lekkers in de mand, natuurlijk zit er in het gedichtje ook een boodschap welke ikzelf belangrijk vind. Maar gewoon iets lekkers in de mand of bijbelteksten op kaartjes in de vorm van brood kan evengoed ook.

Er zijn meerdere werkbladen, dit omdat ik een versie blanco heb gemaakt waarbij gekleurd karton kan worden gebruikt, zo kan het ook een bloemenmandje worden bijvoorbeeld, ik heb een versie met motief aangeleverd waarbij je met diverse kleurtjes er wat effect in aan kunt brengen tijdens het inkleuren en ik heb een werkblad met daarop al kleur, maar ikzelf heb de versie met motief gebruikt en dit op gelig 120 grams papier geprint. Op de foto zien jullie van alles wat, ik heb natuurlijk ook veel getest vandaar de diverse voorbeelden. Het gedichtje hebben wij opgerold en een elastiekje om gedaan en bij de mand in gestopt.

Werkbeschrijving mandje met motief:
In het bestand staan 3 bladen, blad 1 het mandje en deksel, blad 2 het hengsel en onderplateau (picknickkleedje) en blad 3 heeft blanco cirkels die gebruikte ikzelf om op papier met motief te printen, dat scheelde inkleurwerk. Deze cirkels kunnen dan in het kleedje met golvende rand gelijmd worden. De andere versies hebben 2 werkbladen
-Print de gewenste bladen uit
-Kleur eventueel in en knip de onderdelen van blad 1 en 2 en eventueel 3 uit
-Knip alle onderdelen uit
-Het mandje van blad 1 en het dekseltje moeten gevouwen worden. Dit werkt bij alle werkbladen hetzelfde. Ik heb op het eerste werkblad alle lijnen aangegeven.
 De blanco driehoeken op de stroken zijn lijmvlakken, je ziet ze dus op de strookjes van het mandje.
-Knip alle onderbroken (soort stippellijnen/niet de vouwlijnen) in, links en rechts van de puntvlakken, inknippen tot aan de middenbalken. Ik heb bij het eerste werkblad pijltjes gezet op de punten waar je moet beginnen met knippen. Dus gewoon over die lijn knippen tot de eerstvolgende dwarslijn.
-Vouw nu het mandje op elke lijn, ik begon vanaf het middenvlak (blanco onderkant) (ik heb bij één werkblad toch nog alsnog de vouwlijnen even aangegeven)
Steeds op elke lijn omvouwen en vervolgens de zijvlakken ook weer omvouwen, op het filmpje laat ik het zien, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
-Doe nu per kant lijm op de blanco driehoeken op de strookjes. Lijm de strookjes over elkaar heen. Ze overlappen elkaar. Op het laatste strookje zit geen lijmstrook maar staat wel een schuin lijntje, dit is om aan te geven tot waar het geheel moet worden gelijmd zodat het dekseltje past.
-Lijm eerst alle strookjes goed over elkaar zodat het geheel in elkaar gezet kan worden.
-Lijm de zijvlakken die nu ontstaan zijn achter de middendelen waar de hengsels aan moeten. Lijm ze tot aan het schuine streepje
-Vouw nu het dekseltje in elkaar. Op het dekseltje bevinden zich ook kleine blanco plakvlakjes, die moeten een tikje ingeknipt zodat ze gevouwen kunnen worden en vervolgens achter de omgevouwen overslagranden komen
-Lijm het dekseltje met de plakstroken in het midden (de blanco vlakjes met ronde kant) op het mandje. Je doet lijm aan de binnenkant van de strookjes en lijmt ze aan de buitenzijde van het mandje vast.
-Lijm vervolgens het hengsel vast aan beide kanten van het bakje (doe hiervoor lijm aan de binnenkant van de hengsel uiteinden)
-Lijm nu het kleedje eronder door lijm op de onderkant van het mandje te doen en het erop te plakken.

DOWNLOAD WERKBLAD mandje met motief

DOWNLOAD WERKBLAD mandje met inkleur

DOWNLOAD WERKBLAD mandje blanco

DOWNLOAD WERKBLAD gedicht