Ik was met een knutsel bezig over het samenwerken met God en het verbonden zijn met Hem en ik besloot toen om me toe te spitsen op die eenheid die wij vormen als we dichtbij Hem blijven. Ik heb toen besloten om eens te zoeken naar het drievoudig snoer en kwam zo wat dingen tegen en heb geprobeerd om dat ook weer duidelijk te maken met mijn knutsel. Ik had deze al even klaar maar wilde een getrouwd stel toevoegen zodat het ook voor bijvoorbeeld een huwelijk gebruikt zou kunnen worden of voor iets daaromheen.
Zoals te zien is bij de platen heb ik een koord van drie strengen gebruikt om die drie-eenheid uit te beelden en de hartvorm voor de liefde van God voor ons en Zijn hand die van bovenaf reikt om dat koord vast te grijpen en vervolgens zie je die twee andere handen ook zich vastklampen aan het drievoudige snoer. Ik zou willen zeggen blijf verbonden. Het is als een puzzel, als dat ene stukje mist is het niet meer compleet en kun je het weggooien. God is voor ons het ontbrekende puzzelstuk, Hem hebben we nodig in ons leven en we hebben elkaar ook nodig bijvoorbeeld in de kerk, als we samen met God gaan staan we sterk en als we elkaar tot hand en voet zijn al helemaal.

J

Ik richt me vooral op de verbintenis tussen man en vrouw en los daarvan natuurlijk op het één zijn met elkaar en als kerkmensen onder elkaar (elkaar tot hand en voet zijn) en de verbintenis of verbondenheid met God.

Wat ik met het werkje vooral wilde benadrukken is de verbondenheid tussen mensen. Dat kan verbondenheid zijn, samenwerken, samenleven zijn, dat kan op meerdere manieren. Wij met onze naasten, blank en zwart, maar ook het drievoudig snoer, man, vrouw en God.
Wat ik heel belangrijk vind om mee te geven is dat wij allemaal mogen horen bij de Vader, ongeacht wie we zijn, wat een ander van ons denkt. En als wij van de Vader houden zullen we ook van onze naaste houden. We mogen vanwege de liefde voor God en de aanwezigheid van God (het verbonden zijn met God) dat drievoudige snoer vormen.
Het drievoudig snoer wordt ook gebruikt bij het huwelijk, de man en de vrouw en God, samen verbonden. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Daarmee wordt ook vaak gewezen op scheepstouw wat met drie strengen verstrengeld is en de derde streng zorgt voor de sterkte. Wij hebben God nodig om sterk te staan, ga je zonder God een relatie aan dan zal dat veel kwetsbaarder zijn. Houd je dat snoer vast wat God je aanbiedt dan geeft dat verbondenheid en kracht, maar laat je het los dan zal het onstabiel kunnen worden.

Je ziet nu dus een hartvorm met als buitenlijn een koord, het drievoudig snoer en je ziet drie handen, die ene is de hand van God, Hij laat nooit los, Hij wil verbonden met ons blijven en zal stevig vasthouden, die andere handen zijn de handen van mensen, van misschien een jongen of meisje, man of vrouw. Samen met God verstrengeld en liefdevol bij elkaar gehouden. Het touw staat ook voor een stukje betrouwbaarheid, je kunt erop vertrouwen dat het goed zit en stevig is.

Wanneer je dit onderwerp zou gebruiken bij het huwelijk dan is vooral mooi zoals God het bedoelde, zoals God in het Paradijs al zich bedacht dat het niet goed zou zijn als de man alleen zou blijven en juist daarom maakte hij een vrouw die bij hem paste, die hem perfect zou aanvullen, die samen met hem een goed stel zou vormen. Dat is bijzonder, maar als die man en vrouw het helemaal alleen zouden doen zou het niet goedkomen, zij hebben juist God nodig als die derde streng om samen te kunnen blijven, om niet de mist in te gaan. 
Ik heb hier vooral de hartvorm gebruikt om de liefde tussen mensen en God te benadrukken en de puzzelstukken om zo te laten zien dat je verschillende delen hebt, je bent allemaal anders, niemand is gelijk, maar samen kun je wel een geheel vormen, en verbonden met elkaar zijn, zeker als God Zijn werk mag doen in je leven en deel er een aandeel in mag hebben. Als Hij deel uitmaakt van jouw leven en jouw plannen zul je zien hoe sterk die verbinding is en hoe sterk je staat.
Het is alsof jij je streng, jouw deel van het touw toevertrouwd aan Hem, samen met die ander en dan zullen de drie strengen samen weer een supersterk touw vormen, God is trouw en met Hem mogen we leven.
Ik zal er verder niet nog meer over uitweiden maar ik vind het belangrijk om dicht bij Gods woord te blijven en hoop dat het overkomt en ook zo gebruikt mag worden tot eer van Hem.

Werkbeschrijving Windmolen:

Het bestand bevat 6 bladen met daarop meerdere passe-partouts. Blad 1, 2, 4 en 5 bevatten een passe-partout 
Op blad 3 staan puzzelstukken en een hartvorm
Op blad 6 staat een getrouwd stel

Kies welke bladen je gaat gebruiken en print deze uit.
-Kleur de onderdelen in
-Knip het middenstuk uit de passepartout (ik heb gezorgd voor een eenvoudige kniplijn)
-Bij gebruik van de puzzelstukken ga als volgt te werk
-Plak de puzzelstukken op de hartvorm van blad 3 op de juiste plek zodat het een eenheid vormt
-Plak nu het hart achter de passepartout
-Bij gebruik van het gehuwde stel, kleur het in en knip het uit en plak het achter een passepartout.

Op zich een eenvoudige knutsel met meerdere passe-partouts zodat er keuze mogelijk is en ik hoop dat het bruikbaar zal zijn.

DOWNLOAD WERKBLAD drievoudig snoer