advertentie google

Ik kreeg onlangs een knutsel toegezonden m.b.t. de bijbelboeken en had al aangegeven dat ik daar zelf ooit een idee over had maar er nog niet aan toegekomen was. Kortgeleden kwam er een verzoek binnen voor extra bijbelboekversies ook voor jongere kinderen en ben ik toch aan de slag gegaan om mijn eigen idee ook uit te werken zodat er wat extra keuze op dat gebied is.
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de bijbelboeken, het leren van de boeken en waar de dingen te vinden zijn, dit kun je niet altijd in één uurtje of twee uur behandelen, maar je kunt er wel dingen van belichten en het leren van het Oude- en het Nieuwe Testament zijn daarbij punten die meegenomen kunnen worden en gewoon even aandacht eraan besteden zodat kinderen het weten en ouders kunnen dit thuis ook weer oppakken. 
Wat ikzelf kinderen vooral mee wil geven is dat alles wat je over de Here Jezus en over God wilt weten eigenlijk te vinden is in de Bijbel. Hoe kun je Hem het beste leren kennen? Door natuurlijk contact met Hem aan te gaan en over Hem te lezen en je in Hem te verdiepen. Er staan zoveel verhalen in van wonderen, van tekenen en ook van wijsheid, voor een kind is dit nog lang niet allemaal te bevatten en te volgen en een kind zal daar zeker nog wel begeleiding bij nodig hebben en mensen die hen het vertellen, maar het is wel goed dat ze nu al weten hoe wij denken over het Woord van God en dat wij hen daarin onderwijzen. Als wij twijfelen aan Gods woord hoe moet een kind dan nog God vinden? Als wij niet meer weten wie God is en Zijn woord niet kennen hoe moeten wij een kind dan duidelijk maken hoe belangrijk Zijn woord is? Ook wij weten alle antwoorden niet en ook wij hebben het wel eens moeilijk, maar laten we vasthouden aan Gods woord in alle omstandigheden en dit ook de kinderen onderwijzen. Gods heeft jou Zijn woord gegeven als richtlijn, neem het in je op, leer het, lees het en voel het.

Deze versie is een eenvoudige, ik heb hier natuurlijk een boekenworm/boekenwurm gebruikt met de bijbelboeken van het oude en het nieuwe testament, ik heb hierbij puur de namen van de boeken meegegeven en er een eenvoudige fleurige knutsel van gemaakt. De meeste boeken worden gedragen door de boekenwurm, maar aan de boom hang een vogelhuisje met daarin nog een paar boeken weggestopt.


 

Werkbeschrijving knutsel:

Materiaal gewoon printerpapier.

Kleur alles in
-Knip de onderdelen uit
In dit geval is dat alleen een deel van het vogelhuisje. Het is een soort vouwkastje geworden.
-Ik heb pijltjes gezet waar ingeknipt moet worden. Knip daar de onderbroken lijn in tot aan de middenlijn van het geheel. 
-Vouw nu het kastje dubbel. (op de middenlijn)
-Plak het op elkaar en doe vervolgens lijm op de basisplaat op de plakstrook.
-plak het kastje erop
-Vouw de deurtjes naar je toe en de knutsel is klaar

DOWNLOAD WERKBLAD KNUTSEL