Elk jaar in de aanloop naar Pasen kom je weer te zitten met de vraag wat je nog kunt maken en wat nog origineel is en dat valt dan niet mee na zoveel jaar dat ik al iets bedacht heb of geprobeerd heb om dingen te bedenken. Maar ik had nu weer iets nodig met betrekking tot het afleggen van foute dingen en rein en heilig worden. Ik moest eigenlijk iets hebben bij de tabernakel en daarbij ging het ook weer om het kunnen verschijnen voor Gods aangezicht. Het was ook in het oude testament belangrijk dat er offers gebracht werden, reukoffers, brandoffers, het was belangrijk om je leven in orde te maken met God en alles voor Zijn troon te brengen. Gelukkig werd Jezus aan de wereld gegeven als offer voor onze zonden, door de grote liefde van God kwam Jezus naar ons toe. Hij ging aan het kruis, Hij stierf voor ons, dat was ook weer een grote daad van liefde en Hij gaf ons daarmee de kans om vrijgekocht te worden. Wij mochten nu ineens naar Hem toe komen en alles bij Hem brengen en Zijn bloed werd onze redding. Wij kunnen gewassen worden in het bloed van het Lam. Wij kunnen schoongemaakt worden als wij komen en alles brengen en Jezus erkennen. Het is bijzonder dat God Zijn eigen Zoon naar ons toezond en dat wij deel kregen aan de genade en dat we eeuwig leven mogen ontvangen als wij Jezus zullen aannemen als onze Redder. Ik kan er nog heel veel bij vertellen, maar ik denk dat jullie er zelf wel dingen op kunnen bedenken. Deze knutsel is gemaakt van 80 grams printerpapier.
Ik heb een basisplaat gemaakt met daarop een soort raamwerk (glasinlood) en een kruis er voorlangs met een hartvorm en de hartvorm krijgt een bakje waarin de kinderen strookjes doen met daarop woorden die te maken hebben met fouten. Er worden ook wat blanco strookjes meegeleverd die kinderen eventueel nog zelf kunnen invullen.

Werkbeschrijving:

-Kleur de platen in en knip de onderdelen op blad 2 uit
-Vouw de plakstrookjes van het halve hart naar achteren en doe er lijm op
-Lijm het hart over de onderste helft van het hart dat op het kruis afgebeeld is, zorg dat het bol komt te staan door het goed tegen de lijnen aan te plakken.
-Knip de strookjes uit en doe ze in het bakje


Het is een eenvoudige knutsel die goed te doen is.

DOWNLOAD WERKBLAD