Ja en dan zitten we ineens in corona tijd. Het is een rare tijd waarin alles net even anders gaat. Normaal gesproken zit ook ik op Goede Vrijdag in de kerk, maar helaas kan dat nu niet. We moeten ons aanpassen door alle maatregelen die genomen moeten worden, maar gelukkig blijft de liefde van God de Vader voor de mensen die Hem liefhebben nog steeds hetzelfde als ooit tevoren. En het lijden en het offer van Zijn Zoon, de Here Jezus is ook nu nog zo enorm belangrijk om te herdenken en ook bij stil te staan. Jezus het offerlam die stierf aan het kruis voor jou en voor mij. Ik ben ook een beetje uit mijn ritme door alles, maar vandaag dacht ik ineens... ik heb helemaal geen knutsel over het avondmaal op de site en juist vandaag denken we eraan, dus ik besloot nog snel iets te bedenken. Hieronder op de foto zien jullie het resultaat. Ik hoop dat het toch een keer bruikbaar zal zijn bij een kinderdienst of bij een viering met kinderen, misschien om ze iets te vertellen van het laatste avondmaal van de Here Jezus met Zijn vrienden. 

Ik weet dat niet in elke kerk ook kinderen aan het avondmaal gaan. Het is ook niet mijn bedoeling om daarin iets te gaan zeggen, ik laat dat aan de kerken zelf over. Ik vind het vooral heel belangrijk dat we de Here God de eer geven die Hem toekomt en dat we het offer van de Here Jezus nooit vergeten. Het verhaal van het laatste avondmaal hoort bij het leven van de Here Jezus, het is iets wat heel belangrijk blijft. Jezus die afscheid nam van Zijn vrienden, die met hen een maaltijd hield. Ze vierden de bevrijding en Jezus zou Zijn eigen leven geven om hen te bevrijden en om ons te bevrijden, om iedereen te bevrijden die Hem liefheeft. Hij zou zijn eigen lichaam geven, Zijn eigen bloed. Toen Jezus met Zijn discipelen at en dronk was het eigenlijk de laatste keer dat ze samen konden zijn, de laatste keer voordat de Here Jezus gevangen genomen zou worden. De laatste keer voordat Hij zou sterven waren ze nog even samen en aten en dronken. Het was eigenlijk een soort afscheid en tegelijkertijd zei de Here Jezus dat ze de beker moesten drinken en het brood moesten eten om aan Hem te denken. Zoals de Here Jezus een maaltijd hield met zijn discipelen, zijn vrienden, zo houden wij in de kerk een maaltijd met elkaar als broeders en zussen, als kinderen van de Here Jezus. We nemen het brood en we denken dan aan het lichaam van de Here Jezus. We denken eraan dat Hij moest hangen aan het kruis, hoe Hij wonden kreeg, geslagen werd. Ook drinken we wijn en de wijn laat ons denken aan het bloed van de Here Jezus dat uit Zijn wonden stroomde voor onze bevrijding. De Here Jezus stierf aan het kruis, niet zomaar, niet voor niets ook. Al had de Here Jezus het niet verdiend, al was het fout dat ze Hem hebben gekruisigd, toch was dit al door de Here God bedacht om jou en mij te redden. De Here Jezus moest sterven voor ons, zodat wij weer dichtbij Hem zouden kunnen komen. Door te eten en te drinken vertellen we eigenlijk dat de Here Jezus voor ons gestorven is en we mogen er aan denken dat we vergeving van alles krijgen wat we fout hebben gedaan als we Hem daarom vragen. Maar als mensen het avondmaal vieren moeten ze het wel goed doen. Het moet wel gaan zoals de Here God het wil, zoals de Here Jezus het van hen vraagt. De mensen moeten wel zorgen dat ze goede dingen doen, dat ze foute dingen wegdoen. 

In de werkbestanden staan 5 pagina's.
Op blad 1 de basis, daarop staan de beker en de schaal etc.
Op blad 2 de broden die gebruikt kunnen worden voor meerdere kinderen, ikzelf heb ook matzes gebruikt als brood.
Op blad 3 heb ik stukjes gezet ook voor meerdere kinderen. Wanneer het glaasje uit de wijnkan wordt geknipt kan dit vlakje gekleurd en geolied worden bijvoorbeeld en achter de kan geplakt worden.
Op blad 4 een andere versie, ik heb daar luchtbelletjes in de wijn gedaan, deze kun je kiezen als je die mooier vindt.
Op blad 5 de kleurplaatversie, daar is het brood al in toegevoegd.

-Print de gewenste bladen uit dit kan op 80 grams printerpapier
-Kleur het basisblad, blad 1 in
-Kies welke onderdelen je wilt gebruiken, de broden en- of het vlakje voor de wijnkan en kleur die in
-Knip (als je dit wilt) het vlakje uit de wijnkan 
-Knip een vlakje van  blad 3 in (dit is de wijn) en maak het bijvoorbeeld doorzichtig met zonnebloemolie 
-Doe lijm op de stroken rondom het vlakje en plak het achter het gat in de wijnkan 
-Plak broodstukjes in de schaal
of
-Knip een brood uit blad 3 en doe op de achterkant alleen een dunne streep lijm langs de onderste rand en lijm het in de schaal.

DOWNLOAD de Avondmaal knutsel