DE WONDERBARE VISVANGST (VERTROUW JIJ OP JEZUS?)

Dit knutselwerkje hoort bij het verhaal uit Lucas 5:1-11. Dit verhaal gaat over de discipelen die de hele nacht gevist hebben en niks, maar dan ook niks hebben gevangen. Vervolgens komt de Here Jezus eraan en vraagt ze om de netten weer op het meer uit te gooien en de mannen doen dat omdat ze de Here Jezus vertrouwen. Reken er maar niet op dat hun vertrouwen beschaamd werd, dat de Here Jezus zomaar wat zei. Toen de mannen lieten zien dat ze op Hem vertrouwden, liet Hij zien dat Hij te vertrouwen was. Hij zorgde ervoor dat ze meer vis vingen dan ze ooit gevangen hadden, hun netten zaten overvol, het was een groot wonder voor deze mannen. Jezus liet ze zien hoe groot Hij was en Hij zei tegen de mannen dat zij vissers van mensen zouden worden. Deze mannen mochten de Here Jezus gaan helpen om heel veel mensen van Hem te vertellen. Dit werkje kun je ook gebruiken om de kinderen te vragen of zij ook vertrouwen op de Here Jezus. Je kunt ze vertellen dat de Here Jezus ook aan hen wil laten zien hoe groot Hij is, dat Hij hen ook vraagt om Hem te volgen en met Hem mee te gaan. Hij wil graag dat de kinderen ook aan hun vriendjes en vriendinnetjes vertellen over de Here Jezus, Hij wil dat iedereen een visser wordt voor Hem. Wil jij een visser van mensen worden?


Dit knutselwerkje is op zich vrij eenvoudig. De basisplaat heeft natuurlijk een tekening van vissers met een net, in het net zie je een dikke zwarte lijn. Kleur de basisplaat in en knip de dikke zwarte lijn open. Kleur de vissen in en knip vervolgens zoveel mogelijk groepjes vissen uit, plak deze groepjes met vissen tussen de opgeknipte lijn in het net. Je zult zien dat het net vol zit en het lijkt prachtig.

DOWNLOAD WERKBLAD