Het verhaal vertelt van Paulus die op reis gaat langs de diverse plaatsen om het woord van God te brengen. In Troas kreegPaulus een visioen, dat is een soort droom en hij zag een man die hem riep om naar Macedonië te komen om hen te helpen.Paulus bedacht zich niet en hij en de mensen die met hem meegingen op zijn reizen zagen het als de roep van God en ze gingen erheen om te helpen. Ik ga het hele verhaal hier niet uitwerken, ik heb dit werkje op verzoek van iemand gemaakt en wat ik zelf graag mee zou willen geven bij dit werkje is dat het belangrijk is om te luisteren naar de stem van God. Of Hij nu via een visioen tot je spreekt of je hoort Zijn stem in je hart of in je hoofd, als Hij jou roept kom jij dan om te helpen? Het is belangrijk dat we Zijn stem horen en komen wanneer mensen hulp nodig hebben, laten we helpen en van Gods woorden spreken zodat mensen hun hart openen. Paulus en de mensen die met hem waren gingen op weg naar Macedonië en vertelden daar van God en Lydia een verkoopster in purperstoffen opende haar hart en zij en de mensen uit haar huis lieten zich zelfs dopen, dat is een bijzonder mooi verhaal.Het is de bedoeling dat de basisplaat wordt ingekleurd en dat vervolgens het mannetje op het andere blad wordt ingekleurd en uitgeknipt, ook de drie stroken met tekst kunnen worden ingekleurd en uitgeknipt. Plak dit nu in de droomwolk bovenPaulus.

DOWNLOAD WERKBLAD