Dit knutselwerkje hoort bij één van de verhalen van Paulus: Handelingen 17:15-34


Ik heb ook dit verhaal niet volledig uitgewerkt, maar in dit verhaal lees je dat Paulus wacht in Athene op Silas en Timoteüs. Er zijn daar veel godenbeelden, beelden die vereerd werden, beelden gemaakt door mensenhanden. Paulus kwam om het woord van God te brengen en de mensen te vertellen van de Schepper van hemel en aarde. Hij sprak over de God die de mensen het leven gaf, de God die totaal niet te vergelijken was met al die afgodsbeelden die hij om zich heen zag en hij vertelde de mensen dat God wilde dat ze Hem zouden zoeken en Hem zouden volgen. Paulus wist het verschil tussen de dode beelden heel goed en hij bracht de mensen een belangrijke boodschap, volg de levende God.Leg de kinderen uit wat een afgod is, in eerste instantie zijn dat in dit verhaal beelden die belangrijker zijn in de levens van mensen dan een levende God die de hemel en de aarde schiep. Het waren beelden die een hele hoge belangrijke plek innamen en die de mensen wegtrokken van de levende God. Hebben wij dingen die belangrijker zijn dan het volgen van God? Moeten wij niet boven alles God zoeken en Hem aanbidden en Hem onze tijd geven? Zijn het alleen afgodsbeelden die bij mensen hoger staan dan God? Of zou je geld, de computer, luxe auto’s enz. ook afgoden kunnen noemen? 

Dit werkje bestaat uit een groot verbodsbord met daarop de tekst, afgoden verboden en Paulus met in zijn handen een eenrichtingsbord met daarop de tekst: Volg de levende GOD.

Werkbeschrijving:
Het is de bedoeling om het verbodsbord rood te maken en uit te knippen, vervolgens knip je ook de halve cirkels in het midden van het verbodsbord uit. (Ik heb het verbodsbord voor het gemak op rood karton geprint, maar dat hoeft niet). Knip ook Paulus uit en schuif vervolgens Paulus achter de middenstreep met de tekst langs. De benen komen weer voor de onderkant van de cirkel langs (zie foto) 

De kleurplaatversie van dit werkje kan eventueel ook gebruikt worden om zelf iets aan toe te voegen, zeker wanneer je de knutsel zou willen gebruiken voor andere afgoden, geld enz. Dan zou je binnen in het verbodsbord bijvoorbeeld plaatjes kunnen plakken, of tekstbalkjes waarop je de namen van afgoden zet, daarnaast kun je dan om het geheel heen, dus buiten het gebied van het verbodsbord weer beschrijvingen zetten van de levende God. O.a. Almachtig, Schepper, Hij maakt levend enz. Iedereen kan dat natuurlijk zelf bedenken.

DOWNLOAD WERKBLAD