Dit verhaal hoort bij het verhaal van Simson en het raadsel. Dit verhaal is te vinden in Richteren 14.
Simson ging naar Timna en kwam daar een vrouw tegen, zij hoorde bij de Filistijnen en hij vond haar leuk, dus vroeg hij aan zijn vader en moeder om ervoor te zorgen dat zij met hem zou trouwen. Zijn vader en moeder waren er niet blij mee, want Simson was aan God toegewijd, God had hem gekozen om zijn dienstknecht te zijn en de Filistijnen waren eigenlijk niet goed. De Filistijnen waren vijanden van de Israelieten, zij speelden de baas over hen, dat was niet zo leuk. Dat vertelden zijn vader en moeder ook aan hem, ze vroegen of hij niet een vrouw kon vinden onder hun eigen volk, maarSimson is eigenwijs, hij wil die ene vrouw uit Timra en niemand anders. Zijn vader en moeder wisten ook niet dat God hier een speciaal plan mee had, dat konden zij ook niet weten maar het was wel zo. 

Op een dag gaat Simson met zijn vader en moeder op weg naar Timna en wanneer Simson even afwijkt van de weg komt er een brullende leeuw op hem af. De Geest van God komt in hem en hij verscheurt de leeuw met zijn blote handen. Hij gaat terug naar zijn vader en moeder en vertelt hen helemaal niets. Maar als Simson later nog een keer langs diezelfde weg gaat, dit keer omdat hij met de vrouw wilde trouwen die hij al eerder gesproken had, ging hij toch nog even bij de leeuw kijken en hij zag de leeuw liggen, dit keer had een zwerm bijen een nest gemaakt tussen de ribben van de leeuw. Er zat een bijennest in en veel honing. Simson nam wat van de honing en hij liet zijn vader en moeder ook even meeproeven, maar hij vertelde niet aan hen hoe hij eraan gekomen was, zij wisten niks van de leeuw. De vader van Simson, Manoach, ging naarhet huis van de vrouw en Simson gaf intussen een feest, dat hoorde zo als je ging trouwen en er werden dertig mensen gekozen om met hem mee te vieren en Simson zei; ik zal jullie een raadsel geven. Simson beloofde zelfs, dat zij boven- en onderkleren zouden krijgen als ze het zouden raden, maar als ze het niet zouden raden moest hij van hun een boven- en onderkleed krijgen, dan zou hij er dertig krijgen, want Simson wist zeker dat ze het nooit zouden oplossen, zo moeilijk washet raadsel. Dus hij vroeg hen: Het is sterk en verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid (NBV)
De mannen kwamen er maar niet uit, het was ook een erg moeilijk raadsel en ze gingen naar de vrouw van Simson en ze zeiden, jij moet hem overhalen om het te vertellen, anders steken we jullie huis in brand. Dat was niet zo best, ze bedreigden Simson’s vrouw, daar schrok ze van en ze begon bij Simson te bedelen om een antwoord. Je houdt niet van me, zei ze, waarom vertel je het me niet? Simson had het zelfs niet eens aan zijn ouders verteld dus hij wilde het eigenlijk ook niet aan zijn vrouw vertellen. Maar de feestweek bleef doorgaan, en zij bleef maar doorvragen en zeuren en toen besloot hijhet haar toch maar te vertellen en dat had hij beter niet kunnen doen, want zij vertelde het gelijk weer aan de dertig mannen. Toen kwamen de mannen naar hem toe en ze zeiden, wat zou er zoeter zijn dan honing, en sterker dan een leeuwenkoning? Toen wist Simson dat zijn vrouw het verraden had. Hij ging naar Askelon en hij maakte daar dertig mannen dood en nam hun boven en onderkleren en gaf die aan de mannen die het hadden geraden, maar hij was heel boos en hij wilde niet meer met de vrouw trouwen, hij ging terug naar het huis van zijn vader.


Werkbeschrijving:
Kleur de basisplaat en de onderdelen in.
Knip de ovaal in de buik van de leeuw uit.
Knip ook de onderdelen uit, de bijenzwerm, de honingraat en de bloemen.
De bloemen heb ikzelf er voor de leukigheid bijgeleverd, de bijen moeten toch ook ergens hun nectar weghalen en het leek wel fleurig, maar hoeft niet. 
De bloemen heb ik met de plakstrookjes rechtsonder in de hoek geplakt. Vouw de strookjes om naar achteren en lijm de kleine lijmvlakjes op het papier vast. Je kunt ook voor een eenvoudige oplossing kiezen en gewoon met plakband rolletjes maken (met de plakstrook naar buiten een stukje plakband oprollen) en dan deze onder de bloemen te plakken en het op hetpapier te drukken, zo krijg je de bloemen ook op afstand van het basisblad en kun je de strookjes wegknippen.
De bijenzwerm is meer als extra, het is lastiger in te kleuren omdat de bijen klein zijn, maar het lijkt wel erg leuk. Hetbelangrijkste is de honingraat in de buik van de leeuw. Knip deze uit en lijm die achter de opening in de buik. Ook deze heb ik iets op afstand geplakt, ik heb er zelf plakbandrolletjes bij gebruikt, dat ging wel net zo handig.

DOWNLOAD WERKBLAD