Deze knutsel hoor bij het verhaal van Paulus uit handelingen 27:1-44

Paulus en nog een paar andere gevangenen werden overgedragen aan een hoofdman die Julius heette en ze gingen met een schip op reis. Ze voeren bij allerlei plaatsen langs en Paulus mocht zelfs van Julius even naar zijn vrienden gaan om zijn wonden te laten verzorgen. Ze kwamen op een gegeven moment bij Myra in Lycië aan en de hoofdman liet hun overgaan op een schip dat naar Italië ging. Maar de wind was niet gunstig en ze kwamen met moeite vooruit en het was gevaarlijk om nog verder te varen. Paulus waarschuwde de bemanning van het schip. Hij zei dat hij wist dat de reis met veel moeilijkheden verder zou gaan, dat het niet alleen gevaarlijk zou zijn voor de lading en het schip zelf, maar ook voor hun levens. De hoofdman luisterde niet naar Paulus, hij luisterde naar de stuurman en naar de schipper. De haven was ook niet geschikt om te overwinteren, daarom wilden de meeste mensen aan boord toch verder varen, ze hoopten dat ze Feniks zouden bereiken, dit was een haven bij Kreta. De wind was nog niet zo hevig, het was een zachte wind, dus het leek erop dat hun plan zou lukken, maar ze hadden het helemaal mis. Er kwam een stormwind, het schip werd meegesleurd en ze dreven weg. Ze deden er alles aan om het schip veiliger te maken, de bonden touwen om de boeg, ze gooiden het drijfanker uit en ze trokken de sloep omhoog. Maar de storm was enorm en de volgende dag gooiden ze een deel van hun lading overboord, het bleef maar doorgaan, ze zagen zelfs geen sterren en geen zon en alle hoop was weg. Ze hadden ook al dagen geen eten meer en Paulus zei tegen de bemanning, had maar naar mij geluisterd, ja Paulus had groot gelijk, alleen het hielp niet meer. Maar daar liet Paulus het niet bij, hij zei niet alleen maar dat ze hadden moeten luisteren, nee Paulus zei ook nog dat het goed zou komen, hij zei dat niemand van de mensen verloren zou gaan, alleen het schip zou verloren gaan, gelukkig maar. Paulus wist dit omdat een engel die nacht dat aan Paulus had verteld. De engel had gezegd dat God Pauluszou helpen, Paulus zou niet verdrinken omdat hij nog terecht moest staan en God zou ook de andere mensen daarom laten leven.
De mensen op het schip zaten nu al heel lang in het zware weer, de veertiende nacht kwam er al aan, omdat ze dachten dat ze land zagen gooiden ze vier ankers in het water en ze begonnen te bidden. Sommige mensen wilden met een sloep wegvaren van het schip, maar Paulus zei tegen de hoofdman en de soldaten dat dit niet verstandig was, want ze zouden niet gered worden, ze luisterden gelukkig wel naar Paulus en kapten te touwen van de sloep door en lieten de sloep in zee vallen. Paulus zei dat ze moesten gaan eten en zelf nam hij brood, hij brak het en dankte God en begon te eten. Toen kregen de anderen ook weer moed en ze begonnen ook te eten en weet je hoeveel mensen er aan boord waren? Tweehonderd zesenzeventig. Toen ze hun buik vol hadden gegeten gooiden ze hun graan ook maar in het water, daardoor werd het schip lichter. Toen werd het dag en ze zagen een inham en strand, ze haalden de ankers weer binnen en ze vaarden richting het strand. Helaas kwamen ze vast te zitten en het achterste deel van het schip brak af door de enorme kracht van de golven. De soldaten waren bang dat alle gevangenen zouden ontsnappen en wilden hen doodmaken, maar de hoofdman wilde dat niet, hij wilde Paulus sparen. Wie zwemmen kan moet zwemmen zei hij en de anderen kunnen op wrakhout en planken naar de kant en dat gebeurde. De mensen die konden zwemmen sprongen het eerst overboord en daarna gingen de anderen op planken en wrakhout en niemand kwam om, ze bleven allemaal leven, alle dank was aan God.

Kleur alles in. Knip de losse onderdelen uit. Smeer lijm op de plakstroken die op de basisplaat staan en plak vervolgens de smalste golf op de bovenste plakstrook en de iets hogere golf op de onderste plakstrook. De onderste plakstrook komt precies onder in de hoek en sluit aan op de onderstreep. De uitgeknipte mannen kunnen achter de golven geschoven worden waar kinderen het leuk vinden. Ze hoeven niet perse 4 mannen te gebruiken ze kunnen ook kunnen ook voor 2 kiezen. Het is wel veel inkleurwerk. Met potlood gaat het veel sneller dan met stift, maar voor de foto lijkt stift mooier, daarom gebruik ik dat ook voornamelijk.

DOWNLOAD WERKBLAD