Dit verhaal gaat over koning Ahasveros, hij wilde een groot feestmaal geven en allemaal belangrijke mensen werden uitgenodigd. Al zijn vorsten, dienaren mochten komen, maar ook de mensen van het leger. Hij wilde aan iedereen in de wijde omtrek zijn rijkdom laten zien. Alles was prachtig versierd, mooie gordijnen, alles het mooiste van het mooiste. Drinken kregen de mensen uit gouden bekers. Er was wijn genoeg. Het was een groot feest. De koningin, koningin Wasti gaf ook een feest, niet voor mannen, nee een feest alleen voor de vrouwen. Ook zij hadden veel plezier en genoeg te eten en te drinken.
Op de zevende dag van het feest was de koning zo vrolijk dat hij aan zijn dienaren vroeg om koningin Wasti te halen en bij hem te brengen. Hij wilde graag dat alle vorsten en alle mensen zouden zien hoe mooi de koningin was. De dienaren gingen snel naar de koningin en vroegen haar om mee te komen naar de koning, maar dachten jullie dat ze daar zin aan had? Nee hoor, de koningin vond het veel te gezellig met de vrouwen en zij had geen zin om naar de koning te gaan. De koning was boos, niet een klein beetje boos, nee hij was behoorlijk boos, want de koningin, zijn koningin, was ongehoorzaam aan hem. Ze luisterde niet en deed niet wat hij van haar vroeg en daarnaast gaf zij een verkeerd voorbeeld aan al die andere vrouwen. Het was niet goed wat de koningin had gedaan, dat had ze nooit mogen doen en de koning wilde dat aan iedereen duidelijk maken. Dit was niet best voor de koningin, want zij mocht nu niet meer koningin zijn, zij had de koning diep teleurgesteld en zij had aan alle mensen in de wijde omgeving laten zien dat ze de koning pijn had gedaan en hem beledigd had. Dat was erg, heel erg en de straf die zij kreeg was heel zwaar.
Maar nu was er geen koningin meer en de koning miste een vrouw. De dienaren hadden daar wel een oplossing voor en zij stelden voor om allemaal mooie meisjes, prachtige meisjes, te verzamelen in het vrouwenverblijf van de burcht Sudan. Deze meisjes zouden schoonheidsbehandelingen krijgen en dan na een tijd zou de koning daaruit een vrouw kunnen kiezen. Dat was geen gek idee en de koning was het er helemaal mee eens. 
Zo werden de mooiste meisjes verzameld, meisjes die nog geen man hadden gehad, die onschuldig waren en beeldschoon. Ook Esther werd uitgekozen om mee te gaan naar het vrouwenverblijf. Esther was geen meisje uit het volk van de koning, zij was een joods meisje. Haar vader en moeder waren net als haar oom gevangen genomen en naar Perzië gebracht, naar het land van Koning Ahasveros. En toen haar vader en moeder gestorven waren was ze bij haar oom Mordekai komen wonen. Mordekai had goed voor Esther gezorgd en haar geleerd om gehoorzaam te zijn. Esther was prachtig om te zien en juist daarom werd ze nu gekozen. Maar niemand mocht weten dat zij een joods meisje was, niemand… ook de koning niet. Mordekai had het haar heel goed verteld, niemand mocht het horen, het was hun geheim.
En daar zat Esther tussen al die prachtige meisjes en ze kregen goed te eten en te drinken en ze werden behandeld met mirreolie en balsem zodat ze nog mooier werden. En telkens moest een meisje bij de koning komen zodat hij kon zien hoe zij was en op een dag werd Esther geroepen om te komen. En iedereen was onder de indruk van haar, ze vonden haar allemaal het beste en de koning helemaal, hij begon van Esther te houden, meer dan van al die andere mooie meisjes en de koning zette een Koninklijke kroon op haar hoofd en maakte haar tot zijn koningin en iedereen moest het weten. Weer werd er een groot feestmaal gehouden voor alle vorsten en dienaren. De mensen hoefden geen belasting meer te betalen en de koning deelde geschenken uit. Wat bijzonder… een geweldig feest voor iedereen!Esther 1:1-22 en Esther 2:1-18 Het uitgewerkte verhaal heb ik gebaseerd op de NBG vertaling.

Werkbeschrijving:

Deze knutsel is vrij eenvoudig. Het bestaat uit een basisblad met daarop Esther en een blad met daarop Koninklijke hoofdbanden en Koninklijke kronen. Ik had deze knutsel tijdens het maken gebaseerd op de nieuwe Bijbelvertaling, waarin vermeld wordt, Koninklijk hoofdband. Daar ik persoonlijk verschil zie tussen een hoofdband en een kroon (misschien was dit niet zo) heb ik de knutsel alsnog voorzien van een kroon. In alle vertalingen die ik bekeken heb, ook de King James wordtgesproken van een kroon. Maar mensen die werken met de nieuwe Bijbelvertaling kunnen eventueel kiezen voor de Koninklijke hoofdband want die heb ik er wel gewoon bij laten staan.
Kleur de basisplaat mooi in en knip het uit. Kleur ook de kroon in of hoofdband en versier het geheel eventueel met glitters. Voor wat diepte effect kun je het kroontje opplakken met 3d foam of dubbele plak, maar dit hoeft niet perse, is puur een suggestie vanaf mijn kant.
 

DOWNLOAD WERKBLAD