De titel is misschien wat moeilijk voor kinderen, maar toch vraagt de Vader ons om ons leven tot een welgevallig offer te laten zijn voor Hem. De verhalen van Kaïn en Abel bijvoorbeeld zijn bij de kinderen vaak wel bekend. Zij brachten beideneen offer voor God. 
Een offer was om te laten zien dat jouw leven bij Hem hoort. Dat jij alles wat je hebt aan Hem wilt geven. Dat je je toekomst in Zijn handen legt.
Van het begin af aan brachten de mensen offers aan God. Er werden dankoffers gebracht, spijsoffers, vredeoffers, zondoffers en schuldoffers. De mensen lieten op die manier hun dankbaarheid en vreugde zien, maar brachten ook op die manier hun fouten bij God.
Ze maakten offers die heerlijk roken, het was een heerlijke geur en het moest op een speciale manier worden gedaan.
En als je kijkt naar Elia op de Karmel die een offer bracht om Gods grootheid te bewijzen. God zelf zou het offer ontsteken en laten branden en daarmee laten zien aan iedereen hoe groot Hij was. Het gebeurde. 
Ook Abraham maakte een offer om zijn zoon, zijn eigen zoon te offeren voor God. Hij liet zien dat hij God echt oprecht liefhad, met zijn hele hart en dat hij bereid was alles te doen wat God van hem vroeg. Gelukkig hoefde hij zijn zoon niet echt te offeren, God wilde gewoon zien dat Abraham echt van Hem hield. Nu zie je dat niet meer in het dagelijkse leven.Een offer brengen op een altaar heb ik nooit gedaan, maar nu kunnen we nog steeds God laten zien hoeveel wij van Hem houden door ons leven volkomen aan Hem te geven. Alles wat wij doen, moet die heerlijke geur afgeven, Hij wil van ons zien dat ons leven een welgevallig offer is voor Hem. Een offer dat Hem zal raken, een offer dat goed is. Ons hele hart aan Hem toevertrouwen en Hem de Koning laten zijn van ons hart. Alles wat wij zeggen en doen ziet Hij, is het een welgevalligoffer voor Hem?Het werkje bestaat eigenlijk uit een plateautje. In het midden van het plateu zie je rechthoekjes. Op die rechthoekjes komen stenen. We maken dus een offeraltaar. Kinderen vinden dit erg leuk. Ik zag ooit een tip om een altaar te maken en daarvoor moest ik stenen zoeken, dat deed ik, maar ze bleven niet op elkaar liggen, zodoende kwam ik op een ander idee. Ik heb zelf wat geknutseld en daaruit ontstond dit werkje. De stenen voor het werkje heb ik gemaakt van klei. Ik heb goedkope dash klei gekocht (in dit geval bij de action). Ik had geluk, ik had nog een kleivormpje met het goede model, dus ik kon de steentjes zo uit de klei drukken en bijsnijden. Natte klei blijft goed op elkaar liggen. Op het altaartje heb ik eenbosje hout gelegd, samengeknoopt met een elastiekje (kan ook met een touwtje). Een paar vlammetjes erbij en klaar. Natuurlijk kunnen de kinderen hier iets bij bedenken. Bijvoorbeeld zichzelf tekenen en leggen op het altaar. Hun eigen leven als heerlijk offer voor Hem. Zo zijn er wel diverse mogelijkheden. Ik heb de ondergronden in twee verschillende groottes gezet. Ik heb zelf de kleinste gebruikt. Het plateau had ik natuurlijk van karton gemaakt.DOWNLOAD WERKBLAD