Deze knutsel is weer een knutsel welke gebruikt kan worden bij het verhaal Noach. Jullie kennen vast het verhaal, hoe GodNoach de opdracht gaf om een ark te gaan bouwen en Noach deed wat God van hem vroeg en zo ging hij vol vertrouwen aan de slag, kwam uiteindelijk met zijn vrouw en kinderen aan boord en vele dieren en zo bleven zij leven. En op het moment dat het weer droog werd en de ark weer de grond raakte konden ze naar buiten en konden ze weer het land gaan bewerken en opnieuw beginnen.
Iedereen was welkom in de ark, Noach nodigde mensen uit om aan boord te komen en dieren waren welkom, er was plaats in de ark, plaats genoeg, het was er veilig en droog en het zou ervoor zorgen dat ze bleven leven. Zo wil de Here Jezus ook dat wij bij Hem komen, veiligheid zoeken en behouden worden. Hij zegt: Kom aan boord net als Noach.


Werkbeschrijving:
Deze knutsel bestaat uit twee bladen. Op blad 1 de boot, op blad 2 de dieren en Noach en een bordje met tekst.
Kleur alle onderdelen in.
Knip de onderdelen uit.
Vouw de vouwvlakken aan de dieren naar de achterkant
Plak de dieren links en rechts van de boot.
Vouw de plakstrookjes aan het strookje met tekst ook achter het strookje en plak het op de lijmvlakjes op de boeg van deark.
Het tekststrookje komt nu bol te staan, zie voorbeeld.
Plak Noach op de boeg van de boot in het gras, ik heb het met dubbele plak gedan om er nog een tikje diepte in te krijgen maar dit hoeft niet.
De dieren kunnen voor Noach langsgeklapt worden en het geheel is klaar. Omdat de boot veel kleurwerk is heb ik even op geel karton geprint, maar het kan ook met gewoon printerpapier.

DOWNLOAD WERKBLAD