Zie ook youtube: https://youtu.be/UsZx3G_J8KM

Ik had al vaker knutsels gemaakt gebaseerd op de bijbel en het woord van God. Het was dan vaak ook weer het gebruiken van Gods woord, het vertrouwen op Zijn woord en het spreken en bewaren van Zijn woord. Nu was ik bezig met de voorbereiding van de zondagsschool en kwam ik eigenlijk te zitten met het verhaal van de Here Jezus in de woestijn. Hij was daar alleen en had zich teruggetrokken en werd aangevallen door de boze, de satan probeerde Hem onderuit te halen, hij wilde Hem voor schut zetten, Hem overhalen om domme dingen te doen, maar de Here Jezus tuinde er niet in, nee hoor, Hij wist precies wat Zijn Vader in de hemel allemaal gesproken had en wat Hij moest zeggen om de boze af te weren. De Here Jezus beschermde zichzelf met de woorden van Zijn Vader en Hij versloeg de satan met Gods woord. Ik besloot om nu iets daarmee te proberen, een bijbel die ook echt dik lijkt en die op een schild geplakt wordt en een zwaard in het midden. Maar omdat het in elkaar zetten wel wat werk kost heb ik in de pdf op blad 3 even wat extra's aangeleverd om daarmee een eenvoudige bijbel te maken. Je gebruikt dan dus blad 1 en 2 of blad 2 en 3. 

Ik heb eerst nog eens rond gezocht wat de bijbel eigenlijk zegt over de kracht van het Woord en ik kwam tegen dat elk woord van God een schild is voor de mensen die bij Hem schuilen. Er staat niet dat maar één tekst of de hele bijbel dat schild is, maar elk woord van de Here God werkt beschermend, dat is wat er eigenlijk staat, een schild gebruik je immers als iemand je aan wil vallen, dan houd je het voor je om te zorgen dat de scherpe pijlen je niet raken, of dat je je geen pijn doet als mensen je aanvallen. Ook woorden kunnen erg veel schade aanrichten in het hart van een kind of een volwassene, daarom is een schild heel belangrijk, de woorden van God gebruik je daarom als schild en bescherming. Maar ook staat er in de bijbel dat het woord van God krachtig is en scherper snijdt dan een zwaard, er staat niet alleen maar scherper dan een zwaard, maar scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat zwaard is zo scherp het snijdt aan twee kanten, het is gewoon krachtig en sterk en goed wapen om je mee te verdedigen. Ik vond het mooi om het op deze manier uit te beelden, Gods woord werkt als een schild en een zwaard, en natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij nu de bijbel pakken en naar buiten gaan en onze vrienden om de oren slaan met die bijbel als we ruzie hebben, maar het is wel heel belangrijk dat we weten wat er in de bijbel staat en als mensen ons dan proberen aan te vallen en ze zeggen dingen tegen ons waardoor wij in de war raken of ze proberen ons over te halen om de Here God in de steek te laten of aan Hem te gaan twijfelen dan kunnen we weer denken aan de woorden die we in ons hart bewaard hebben, de woorden van de Here God die in ons gedachten er altijd zijn en dan kunnen we die gebruiken om te vertellen hoe het is, hoe Hij het gezegd heeft, wat God van ons vraagt en dan zal Hij samen met ons de strijd aangaan en het is erg belangrijk dat wij ons niet van de wijs laten brengen door mensen, laat je niet meeslepen om foute dingen te doen, maar houd vast aan wat de Here God gezegd heeft, wat Hij beloofd heeft, want echt waar.... wat Hij beloofd heeft zal Hij zeker ook doen, al lijkt het soms allemaal mis te gaan en al zeggen je vriendjes dan.... jouw God doet niks voor je.... luister maar niet, want echt waar Hij is er altijd en Hij zal je helpen als het moeilijk is en Hij zal doen wat Hij in Zijn woord gezegd heeft.

Werkbeschrijving:

Ik heb als materiaal 80 grams papier gebruikt.
Print blad 1 en 2 of blad 2 en 3 uit (bij gebruik van blad 2 en 3 is het bijbelblad met tekst op blad 2 teveel, die kan weggelaten worden.
-Kleur de onderdelen in voorzover nodig. Schild, zwaard zijn voldoende, eventueel bladgoud op de gestreepte delen (ik heb dat geel gekleurd)
-Knip de onderdelen uit en vouw het linker en rechterbijbel deel in elkaar, het zijn als het ware doosjes.
 (Ik heb eerst het gestreepte vlakje over het lijmvlak heengelijmd, daarna de gebogen zijkanten eronder gevouwen en de kleine lijmstrookjes er overheen gelijmd het geheel moet bovenop rondlopen, dus voorzichtig in vorm brengen)
-lijm nu het linker- en rechterbijbeldeel op het schild op de aangegeven plaatsen. Er zit geen verschil tussen links en rechts.
-lijm nu de gestreepte delen onderaan blad 1 over de aanzichtskanten heen (dit is om de beide bijbeldelen aan elkaar te koppelen en het op bladzijden te laten lijken).
-Lijm nu het blad met daarop de bijbelteksten in eenvoudige bewoording over de bovenkant heen zodat het mooi rondloopt.
-Vouw de lijmstroken van het zwaard naar achteren, doe er lijm op en druk het nu voorzichtig in het midden van de bijbel, laat het heft/handvat er bovenuit steken (zie foto)

De eenvoudige versie heeft op blad 3 meerdere bladzijden, ik heb niet elke bladzijde van tekst voorzien, ik denk dat mensen zelf ook kunnen kiezen of ze zoiets willen en eventueel daar zelf even iets op te bedenken.
-Kleur de onderdelen van blad 2 en 3 in, voorzover nodig
-Het blad met tekst op blad 2 is overbodig doe die gewoon weg.
-Knip de bladzijden voor de bijbel op blad 3 uit
-Leg deze bladzijden op elkaar, leg het blad met de teksten bovenop en niet het geheel netjes in het midden op elkaar
-Doe lijm op de lijmvlakken van het schild en plak de bijbel er opengeklapt op. Extra bladzijden toevoegen kan, dat laat ik aan jullie over.

DOWNLOAD WERKBLAD