Dit werkje hoort bij het bijbelboek Daniël hoofdstuk 3 en het gaat over de drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Koning Nebukadnessar had een beeld laten maken van 60 meter hoog en iedereen moest dit beeld aanbidden maar de drie vrienden wilden er niet aan meedoen omdat zij alleen hun God wilden dienen. Ze werden daarom in de brandende oven gegooid, maar gelukkig hadden ze God als beschermer.Klik hier voor het verhaal van Sadrach, Mesach en AbednegoIk heb bij dit bijbelverhaal een eenvoudige knutsel gemaakt, het is niet heel veel werk, maar als je alle steentjes inkleurt zoals ik heb gedaan ben je wel eventjes ermee bezig. Het bijbelverhaal heb ik even op mijn eigen manier uitgeschreven, maar iedereen kan deze verhalen ook vinden in de diverse kinderbijbels, ik doe gewoon het verhaal erbij voor wie het wil gebruiken en het kan dan ook naar wens aangepast worden. Wat mijzelf nu opviel toen ik het verhaal herlas is dat de mannen vastgebonden werden en naar boven werden gebracht om in de oven gegooid te worden en ook dat er een deur voor de oven zat. Ik hoop dat ik het beeld goed voor ogen had toen ik de oven maakte, maar het blijft altijd natuurlijk toch een beetje gissen, ik maak zoals ik denk dat het geweest had kunnen zijn. Het is een mooi verhaal dat spreekt van vertrouwen in God, niet toegeven aan de nukken van een machthebber en God liet zien dat Hij de enige echte levende God was.
Het werkje heeft een draaischijf met daarop een engel tussen vlammen en als je het draait alleen vlammen. Het is dus de bedoeling om de draaischijf achter de drie mannen te bevestigen en dan te draaien, eerst zie je dan de drie mannen staan in het vuur en ineens staat de engel erbij wanneer je de schijf omdraait.

Werkbeschrijving:

Klik hier voor het FILMPJE met uitleg.

Ik heb deze knutsel gemaakt van 80 grams printerpapier.
Het bestand bevat op blad 1 het basisblad met daarop de oven en op blad 2 de draaischijf met daarop de vlammen en de engel tussen de vlammen en natuurlijk het rook en de deur.

-Kleur de onderdelen in
-Knip de onderdelen van blad 2 uit
-Knip het deel boven de mannetjes uit, ik heb in het gebied aangegeven dat het uitgeknipt moet worden.
-Knip boven de schoorsteen/bovenkant van de oven, de stippellijn open zodat daar de rookwolk ingeschoven kan worden. 
-Maak het gaatje open boven de deuropening van de oven
-Prik een gaatje in het midden van de draaischijf met daarop de engel en het vuur
-Bevestig met een splitpen de draaischijf achter de plaat zodat het vuur boven de mannen zichtbaar is en als je de schijf draait ineens de engel bij de mannen staat
-Vouw het plakstrookje aan de deur naar achteren en lijm nu de deur met behulp van de plakstrook op de daarvoor aangegeven plek rechts van de opening van de oven.

DOWNLOAD WERKBLAD