Deze twee werkjes horen ook bij het bijbelboek Daniël hoofdstuk 3 en het gaat over de drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Koning Nebukadnessar had een beeld laten maken van 60 meter hoog en iedereen moest dit beeld aanbidden maar de drie vrienden wilden er niet aan meedoen omdat zij alleen hun God wilden dienen. Ze werden daarom in de brandende oven gegooid, maar gelukkig hadden ze God als beschermer.Klik hier voor het verhaal van Sadrach, Mesach en AbednegoIk had bij dit bijbelverhaal een eenvoudige knutsel gemaakt maar ik wilde ook graag nog een echt oven idee, dat je erin kunt kijken en dan de drie mannen en de engel ziet, een soort bouwplaatje die je in elkaar zet en dan krijg je de vuuroven. Ik maakte vervolgens eerst de hoekige versie en die is ook het eenvoudigst in elkaar te zetten zoals ook op het filmpje te zien zal zijn en toen besloot ik ook maar even een ronde versie te maken, dit vergt meer knipwerk m.b.t. de plakstroken, maar lijkt ook erg leuk. Dus ik dacht lever gewoon beide werkjes aan en laat mensen zelf kiezen, ze weten zelf immers precies hoeveel tijd ze hebben, wat de leeftijden zijn en hoeveel hulp er eventueel is bij het in elkaar zetten. De ronde versie is bewerkelijker, maar als je weet hoe het moet is het prima te doen, ikzelf zet dingen natuurlijk binnen een paar minuten in elkaar, toch zou ikzelf de hoekige versie kiezen, die vond ikzelf mooier, maar de meningen waren bij navraag wel verdeeld in mijn omgeving, smaken verschillen en vandaar dat ik beide versies meegeef, ik hoop dat ook dit weer bruikbaar zal zijn in de toekomst.

Werkbeschrijving:

Klik hier voor het FILMPJE m.b.t. de hoekige oven voor de uitleg.

Klik hier voor het FILMPJE m.b.t. de ronde oven voor de uitleg.

Ik heb deze knutsels, beide versies gemaakt van 80 grams printerpapier. Het zou kunnen dat het met 120 grams nog mooier lijkt en wat steviger is en de plaatjes minder snel omkrullen, maar 80 grams wil verder prima.

Werkbeschrijving hoekige oven:
Op blad 1 staat het grootste deel van de oven, dit zijn drie muren van de oven en nog de vlammen die er later bovenuit moeten komen.
Op blad 2 staan de plaatjes met de vrienden, de engel, wat vuur, de bodemplaat en de voorkant met de deur.

-kleur de onderdelen in, de vlammen van blad 1 en de plaatjes op blad 2, de muren van de oven hoeven niet, maar mag wel, ik heb zelf een paar stenen gekleurd en de rest grijs gelaten.
-knip alle onderdelen uit van beide bladen
-vouw het grootste deel van de oven van blad 1 op de vouwlijnen en ook vouwen op de lijnen tussen de drie muren. Het wordt dus een soort doosje waar de voorkant nog in geplakt moet worden, zie ook het filmpje als het onduidelijk is.
-Nu kun je kiezen om alvast het deel met de drie zijmuren van de oven op het bodemplaatje met de vurige bodem te plakken, of eerst het losse deel met de ovendeur erop ertussen lijmen. Ik heb eerst het deel op de bodem gelijmd.
-Neem de plaatjes met de vlammen van blad 2, de poppetjes op blad 2 en de engel op blad 2, vouw de lijmvlakken naar achteren en lijm ze vast op de bodem van de oven, dat is het vierkante vlak met vurige bodem. 
-Neem nu het deel met daarin de ovendeur, knip nu de deur open, ik heb een onderbroken lijn (stippellijn) om de deur geplaatst welke losgeknipt moet worden, dus je begint rechtsboven in het bochtje te knippen en knipt helemaal rond tot je weer onderaan rechts uitkomt, de rechterstreep van de deur blijft vast zodat de deur daar opengevouwen kan worden (zie het filmpje)
-Vouw nu de plakstroken naar achteren en lijm de deur vervolgens tussen de zijmuren van de oven in
-Nu blijft de lange strook met vlammen over, daar heb ik even een lijn omheen gelaten om het knippen te vergemakkelijken, dit is de strook van blad 1.
 Knip de rechthoeken los van elkaar, leg de vier vlammen boven op elkaar en houdt ze goed vast of doe even een nietje door het plakstrookje zodat de vier op hun plaats blijven en knip ze nu alle vier tegelijk uit, haal het nietje eruit als je die gebruikt hebt. 
-Lijm de vlammen stuk voor stuk met de plakstrookjes bovenaan de muren van de oven. Zie voorbeeld of filmpje

Werkbeschrijving ronde oven:
Op blad 1 staat een helft van de oven, een vuurstrook voor bovenop de oven, de engel, de drie mannen en een vlammenstukje voor in de oven.
Op blad 2 staat de onderkant van de oven, de tweede helft van de oven en de bovenkant van de oven

-Kleur de onderdelen in, dat zijn de vlammen, de engel, de mannen en eventueel het grondplaatje. De oven zelf kan als steenmotief zo blijven of eventueel een paar stenen naar wens inkleuren zoals ik ook deed, maar dit hoeft niet.
-Knip de onderdelen uit
-Leg de twee helften van de oven op elkaar en knip nu de puntjes tussen de plakstrookjes weg, of doe het gewoon deel voor deel.
-Knip nu eerst de deur van de oven open begin rechtsboven in de ronding te knippen naar links over de stippellijn om de binnendeur heen tot je terug bent rechts. Laat het deurtje wel rechts nog vastzitten en vouw de deur open (zie voorbeeld)
-Lijm de twee helften van de oven met de plakstroken aan elkaar. De stroken zitten rechts van de muren. Dus eerst het deel van blad 1 bevestigen aan die van blad 2 en vervolgens met de overgebleven plakstrook beide delen aan elkaar plakken tot een rond geheel. (zie eventueel filmpje)
-Vouw nu de plakstrookjes onderaan de oven naar de onderkant (naar de binnenzijde van de oven)
-Neem het grondvlak, de cirkel waarop de oven gelijmd moet worden en doe lijm op de plakstrookjes onder de oven, of doe de lijm langs de binnenring op de cirkel voor de bodem, ik heb het in het filmpje laten zien, want ik heb de lijm binnen de binnenste cirkel gedaan net binnen de lijn.
-Druk nu de oven op de bodem en druk het met je hand in de goede vorm, desnoods even hand in de oven doen en alles goed op zijn plaats schuiven.
-Plak nu de engel, de drie vrienden en de vlammen op de bodem van de oven.
-Knip in de cirkel voor de bovenkant van de oven het middenste cirkeltje uit
-Neem de langere strook met vlammen en vouw de plakstrookjes dit keer naar jezelf toe, doe er lijm op, of doe lijm onderop de dakcirkel rondom de opening, draai de strook om een vinger en druk het van onderen af door het gat en plak het daar vast en schuif het mooi in vorm (zie het filmpje)
-Vouw nu de plakstroken bovenaan de ovenmuren naar binnen toe zodat ze daar al een soort dakje vormen en plak de dakplaat met de vlammen die boven het dak uitslaan er bovenop en breng ook nu alles weer mooi in vorm.

Ik hoop dat het lukt en vragen mag en kan altijd, ik ben te mailen en antwoord graag.

DOWNLOAD WERKBLAD hoekige oven

DOWNLOAD WERKBLAD ronde oven