Ik had een knutsel nodig bij het thema Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven en ik had ook daar al eens iets van gemaakt dus nu even iets anders en ik hoop dat ook dit weer gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden. Maar dat ook kinderen gaan nadenken over wie Jezus voor hen is. Hoe noemen zij Hem, heeft Hij meer namen, hoe kun je Hem verder nog noemen, wat betekent Hij voor jou, voor mij, voor de mensen om ons heen. Ik heb zelf dingen ingevuld maar ik heb ook blanco strookjes meegeleverd zodat kinderen zelf een invulling kunnen geven.

Ik heb twee versies gemaakt. Een hele eenvoudige waarbij de kinderen alleen op de basisplaat een kruis en een soort bordjes hoeven te plakken en een versie waarbij de handen op een achtergrondje komen en het kruis er overheen wordt geplakt met de bordjes.
Wat ik eigenlijk hiermee wilde is dat die handen uitnodigend naar ons toe geopend zijn. Ze willen ons als het ware vasthouden, ons vastigheid bieden, ons optillen, ons aanreiken. Je kunt die handen bedenken als handen van de Here God maar ook als de handen van Jezus. De handen reiken ons het kruis aan en aan het kruis staat symbool voor het sterven van de Here Jezus en de redding van ons leven. Het kruis kan ook als een brug zijn en kloven overbruggen, het kan de brug zijn waarover wij tot God kunnen lopen, over het diepe water heen, of over de kolkende rivier heen, over een ravijn. Het kan een brug, een weg zijn, de weg tot God. Ik heb aan willen geven dat God ons zijn handen laat zien en in Zijn handen zien wij dat kruis en denken we aan Zijn zoon - de Here Jezus - en mogen we steeds weer denken aan wat Hij voor ons betekent. Hij is onze Messias, Hij is het Lam van God, maar je kunt ook voor jezelf in vullen wat is Hij voor mij? Een kind zal misschien denken: Voor mij is Hij lief, bijzonder, ster, machtig, groot enz. Het kan dus ook gewoon vrijgelaten worden en overgegeven aan het kind en dan een eigen invulling. Misschien moeten jullie dan zelf even blanco kaartjes maken maar ik heb wel een deel ook meegeleverd.

Werkbeschrijving versie1: 

In het bestandje staan twee bladen. Blad 1 de basisplaat en blad 2 de onderdelen. 
-Print de bladen uit, kleur alles in en knip de onderdelen van blad 2 uit.
-Vouw de lijmstroken boven en onderaan het kruis naar achteren
-Lijm het kruis zoals jezelf leuk vind, ik zette het mooi bol alsof het een brug was van de ene hand naar de andere.
-Vul de namen in op de kaartjes/wegwijzers/naamaanduiders en plak ze nu op de gewenste plaatsen aan het kruis. 

Werkbeschrijving versie2: 

In het bestandje staan drie bladen. Blad 1 de basisplaat en blad 2 de onderdelen en blad 3 een achtergond voor de handen waarmee het opgehangen kan worden. 
-Print de bladen uit, kleur alles in en knip de onderdelen van blad 2 uit.
-vouw de rondlopende lijmvlakken aan de handen naar achteren en lijm ze op de cirkel van blad 3 van je werkblad (de handen komen tegen elkaar aan)
-Vouw de lijmstroken boven en onderaan het kruis naar achteren en lijm nu het kruis tussen de handen. Doe dit zover mogelijk richting de vingers zodat de handen mooi omhoog komen te staan heel uitnodigend, ze bieden iets aan.
-Vul de namen in op de kaartjes/wegwijzers/naamaanduiders en plak ze nu op de gewenste plaatsen aan het kruis. 

DOWNLOAD eenvoudig WERKBLAD

DOWNLOAD iets uitgebreider WERKBLAD